Politika i društvo

REAGIRANJE NA TEKST istre24

Grad Pula o zakonitosti procedure za UPU Lungomare: "Netočno iznesene tvrdnje kojima se svjesno obmanjuje javnost"


 
4 min
Istra24

Poštovani, u članku pod naslovom „Je li procedura izmjena Detaljnog plana uređenja Lungomare provedena u skladu sa zakonom?“ kojeg potpisuje Dražen Majić, a koji je objavljen na portalu Istra24.hr (https://www.istra24.hr/politika-i-drustvo/je-li-procedura-izmjena-detaljnog-plana-uredenja-lungomare-provedena-u-skladu-sa-zakonom) te na Facebook stranici dana, 28. ožujka 2022. godine, želimo ukazati na netočno iznesene tvrdnje kojima se svjesno obmanjuje javnost čime se nanosi šteta ugledu Grada Pule.

Nastavno na navode koji se iznose u Vašem članku a vezani su na propitivanje zakonitosti procedure izrade izmjene Urbanističkog plana uređenja Lungomare (ne detaljnog plana, kako se navodi u naslovu), smatramo da je potrebno jasno i nedvojbeno odgovoriti na pojedine teze, objektivnosti radi.

Uvodno, procedura izrade novih, izmjena i dopuna postojećih kao i stavljanja van snage prostornih planova jasno je propisana posebnim propisom (Zakon o prostornom uređenju). U pogledu pitanja prava na pristup informacijama treba istaknuti članak 4. navedenog Zakona koji navodi: „Na pitanja prava na pristup informacijama koja nisu uređena ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona primjenjuju se odredbe propisa kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.“. U konkretnom slučaju, kako vezano na Odluku o izradi tako i trajanje javne rasprave treba istaknuti kako je isto, proceduralno, jasno regulirano tim Zakonom pa, stoga, ne postoji obveza takve primjene. Održavanje e-savjetovanja dakle ostaje otvorena mogućnost te je netočno i neprimjereno ukazivati na nezakonitost procedure.
Nadalje, a vezano na zakonitost provedbe Zakonom propisane procedure ne manje važnim ocjenjuje se istaknuti i članak 108. Zakona koji utvrđuje obvezu ishođenja suglasnosti nadležnog ministarstva u pogledu usklađenosti sa zakonom i propisima donesenim na temelju tog zakona, sve prije upućivanja Odluke o donošenju plana Gradskom vijeću na donošenje.
Nastavno na navedeno treba istaknuti da je u periodu od stupanja na snagu Zakona o pravu na pristup informacijama (2013.g.) Grad Pula kao nositelj izrade proveo niz postupaka izrade novih te izmjena i dopuna važećih prostornih planova te je za iste ishođena suglasnost resornog ministarstva, što govori u prilog zakonitosti provedenih postupaka.
Nesporno je, međutim, da uvijek može bolje, da treba razvijati proces vraćanja povjerenja građana i ostalih dionika u institucije vlasti uspostavom dodatnih modela međusobne komunikacije pa se, stoga, iako kao model na razini RH postoji u veoma malom broju jedinica lokalne samouprave, provedba rane participacije svih sudionika već u procesu utvrđivanja ciljeva u sklopu Odluke o izradi Plana ocjenjuje korisnim korakom te se planira uvesti u budućim postupcima.
Nadalje, i opet istine radi, treba se osvrnuti i na propitivanje potrebe provedbe prethodnih postupaka koje u Vašem članku nazivate „Studijom utjecaja na okoliš“. Argumenti za takvu sumnju ističu se, između ostalog, i u potpuno neistinitoj činjenici površine obuhvata predmetnih izmjena i dopuna Plana. Naime, unatoč činjenici da je više puta javno isticano kako se Izmjene i dopune Plana provode strogo ciljano i odnose isključivo na površinu zapuštenog nogometnog igrališta u vlasništvu Grada Pule površina kojeg zahvata, uključujući neposredno okruženje, ne prelazi 1,5 ha, u Vašem se članku ističe površina cjelokupnog obuhvata plana od 33,2 ha pa time nepotrebno i neistinito upućuje na propuste u proceduri.
I zaključno. Neovisno, istraživačko novinarstvo, ukoliko to zaista takvo želi biti, u najmanju se ruku treba rukovoditi provjerenim informacijama koje, u konkretnom slučaju, izostaju. Tendenciozno ukazivanje na propuste i nezakonitosti (pa makar i uz navode da su obavljeni razgovori bili neslužbeni, a stručnjaci anonimni), u javnosti proizvode osjećaj nepovjerenja i podmetanja, umjesto vođenja otvorene, konstruktivne i na argumentima temeljene rasprave otvorene svima i po svim pitanjima. Kvalifikacije kojima se ukazuje na sumnje o zakonitosti ne mogu i ne smiju biti anonimne, stručnjaci koji se navode moraju stajati iza svojih izjava omogućavajući time i drugoj strani poduzimanje odgovarajućih aktivnosti u slučaju iznošenja neistinitih činjenica od utjecaja na vjerodostojnost i ugled svih uključenih u proces izrade plana. Lokacija Lungo mare od iznimnog je značaja za sve nas i ne čudi veliki interes za svakom aktivnosti na tom području. No, ako želimo graditi međusobno povjerenje treba ga minimalno graditi iznošenjem istinitih činjenica.

 
Molimo da naš demanti, u cilju točnog informiranja javnosti, prenesete u cijelosti i to bez promjena i dopuna na istom mjestu programskog prostora i na isti način na koji je bila objavljena informacija na koju se ispravak odnosi – na portalu Istra24.hr i na Facebook stranici, a sve u skladu sa člankom 41. Zakona o medijima („Narodne novine“ broj 59/04, 84/11, 81/13).


Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našim uvjetima korištenja.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.