Politika i društvo

sutra završava javna rasprava

Je li procedura izmjena Detaljnog plana uređenja Lungomare provedena u skladu sa zakonom?

Postupak izmjene plana traje već godinu i pol dana, a sama procedura ima nekoliko spornih točaka. Tijekom vikenda razgovarali smo s nekoliko neovisnih urbanističkih stručnjaka koji su nam ukazali na određene radnje koje nisu provedene u skladu sa zakonom, a zbog čega bi cijeli proces izmjena plana mogao pasti


 
4 min
Dražen Majić

Postupak izmjene plana traje već godinu i pol dana, a sama procedura ima nekoliko spornih točaka. Tijekom vikenda razgovarali smo s nekoliko neovisnih urbanističkih stručnjaka koji su nam ukazali na određene radnje koje nisu provedene u skladu sa zakonom, a zbog čega bi cijeli proces izmjena plana mogao pasti

Još danas i sutra traje javna rasprava vezano za Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana Lungomare. Namjera prethodne i aktualne gradske vlasti da izmjeni prostorni plan na popularnom šetalištu izazvala je snažne reakcije javnosti, a bila je i posljednja kap koja je prelila čašu tijekom dugotrajnog procesa raspadanja vladajuće pulske koalicije.

Postupak izmjene plana traje već godinu i pol dana, a sama procedura ima nekoliko spornih točaka. Tijekom vikenda razgovarali smo s nekoliko neovisnih urbanističkih stručnjaka koji su nam ukazali na određene radnje koje nisu provedene u skladu sa zakonom, a zbog čega bi cijeli proces izmjena plana mogao pasti.

S obzirom na to da tijekom vikenda stručnjacima koje smo kontaktirali nismo mogli omogućiti potpuni uvid u dokumentaciju, oni su s nama razgovorali neslužbeno i anonimno.

Nije provedeno zakonom propisano E-Savjetovanje

Prva proceduralno sporna situcija odnosi se na činjenicu da prilikom donošenja Odluke o izradi izmjena i dopuna DPU Lungomare nije provedeno zakonom propisano E-Savjetovanje.

Naime, Zakonom o pravu na pristup informacijama propisano je da su jedinice lokalne samouprave dužne provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju podzakonskih propisa te općih akata, odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

U predmetnom slučaju Odluka o izradi je opći akt jedinice lokalne samouprave kojim se uređuju i određuju pitanja o kojima ovise prostorno-planska rješenja budućeg prostornog plana kojim se uređuju pitanja važna za imovinu, rad i život građana i drugih pravnih subjekata kao i za zajednicu u cjelini.

Unatoč tome, u predmetnom slučaju, kako je to vidljivo sa internetskih stranica Grada Pule www.pula.hr, nije proveden propisani postupak savjetovanja s javnošu. Dodatno, javnost nije ni upoznata s namjerom donošenja Odluke o izradi putem Plana savjetovanja s javnošću za 2020. godinu kako je to propisano odredbom članka 11. spomenutog Zakona.

Donošenje Odluke o izradi protivno je citiranoj odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama, a uz taj Zakon povrijeđene su EU Direktive, kao i Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća.

Na internetu su dostupni brojni primjeri gdje hrvatski gradovi prije pokretanja Odluke o izradi prostornih planova provode E-Savjetovanje i to u trajanju od 30 dana.

Za Lungomare to je izostalo.

Nije izrađena Studija utjecaja na okoliš

Druga zamjerka na proceduru je izostanak Studije utjecaja na okoliš. Postoje barem tri ozbiljna razloga zbog kojih stručnjaci koje smo kontaktirali smatraju da je pulska gradska administracija morala izraditi studiju.

Prvo, prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš obavezna je izrada studije utjecaja na okoliš za zahvate koji bi mogli imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

U slučaju izgradnje nogometnog igrališta na Valkanama potrebno je iskrčiti oko 2000 metara šume i srušiti stotinjak stabala što svakako predstavlja negativni utjecaj na okoliš. Iz ekoloških, ali, pokazalo se, i socioloških razloga.

Drugo, studija utjecaja na okoliš je obvezna i kada se radi o sportskim i rekreacijskim centrima na površinama većima od pet hektara. Područje obuhvata predmetnih II. Izmjena i dopuna Plana nalazi se unutar neizgrađenog uređenog dijela građevinskog područja naselja Pula te čini prostor površine cca 33,2 ha od čega kopneni dio iznosi cca 26,4 ha, a akvatorij cca 6,8 ha.

Dakle, obuhvat područja na koje se odnosi izmjena veći je od 5 hektara.

Treće, područje obuhvata izmjena plana UPU-a nalazi se unutar POVS-a, odnosno Područja očuvanja značajnim za vrste i stanišne tipove ekološke mreže Republike Hrvatske. Preciznije, radi se o području numeriranom kao HR5000032 Akvatorij zapadne Istre.

Morski dio obuhvata DPU Lungomare pod dvostrukom je zaštitom

Dodatno, Valkane i Lungomare dio su POP područja HR1000032 Akvatorij zapadne Istre. Radi se o Području značajnom za očuvanje ptica.

Budući da u šumici Lungomare, osim narkomana, ima i na desetke vrsta ptica te da se područje nalazi u okviru istarske ekološke mreže, definitivno je, smatraju stručnjaci koje smo konzultirali, trebalo izraditi Studiju utjecaja na okoliš.

A ona nije izrađena.

Voditeljica izrade plana Ingrid Bulian o potrebi izrade Studije utjecaja na okoliš zatražila je mišljenje Istarske županije. U studenom 2020. godine, samo nekoliko dana nakon gradskog upita, županijski službenik Bruno Kostelić odgovorio je da studija nije potrebna.

Izvori iz Grada Pule kažu nam da se od izglasavanja izmjena na kraju mandata prošlog saziva Gradskog vijeća odustalo jer je Boris Miletić procijenio da bi rasprava o šetalištu Lungomare bilo kontraproduktivna za njegove i IDS-ove izborne šanse.


Nastavite čitati

Pula
 

Čitanjem ulomaka romana Uliks Jamesa Joycea u Uliksu počeo Bloomsday

Program Bloomsdaya nastavlja se i večeras na Forumu uz glazbu s početka 20. stoljeća Dua Rapsodija i degustaciju sireva s početkom u 20.30 sati, te sutra u 10 sati otvorenjem izložbe plakata od početaka Bloomsdaya u Puli (2012.) do 2023. Također će biti predstavljeni i radovi učenika Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna – Joyce u očima ŠPUD-a

Pula
 

(VIDEO) MALI SUPER JUNACI Natjecatelj Survivora Alex Percan na Fratarskom organizira jednodnevno druženje s djecom, njihovim roditeljima i kandidatima popularnog showa

Osim druženja s natjecateljima iz omiljenog televizijskog showa, plavim i crvenim plemenima, sve će biti opremljeno s raznim poligonima i sportskim aktivnostima, povezanih sa zdravim načinom života. Od ostalih aktivnosti koje će se događati na Fratarskom, Alex nam izdvaja preživljavanje, kako se pali vatra i gradi sklonište te gađa iz luka sa strijelom

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našim uvjetima korištenja.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.