Komunal

Čeka li pulu porečki scenarij?

PROJEKT OD POLA MILIJARDE KUNA NA POPRAVNOM: Porečka sušionica fekalnog mulja nije u funkciji zbog smrada i loše kvalitete zraka. Sprema li se i na Kaštijunu sličan scenarij? GRADONAČELNIK PULE FILIP ZORIČIĆ još se nije izjasnio o lokaciji muljare!

Tehnički direktor porečke Odvodnje Srđan Mažar potvrdio je da je prošle godine u više navrata bilo problema s neugodnim mirisima nakon početka rada postrojenja za solarno sušenje mulja u Poreču. "To nažalost najbolje znaju građani koji žive u blizini samog postrojenja. Nadzorni inženjer u projektu iz tvrtke Safege zabranio je daljni rad solarnog sušenja mulja, dok se problemi neugodnih mirisa kao i sastojaka koje je emitiralo postrojenje, ne riješe. Na neki način smo stopirali rad solarnog sušenja koje će se moći ponovno aktivirati kada izvođač dokaže da je riješio kvalitetu zraka, kaže Srđan Mažar


 
8 min
Danijela Bašić-Palković
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sa postrojenjem za solarno sušenje mulja Poreč – sjever

Tehnički direktor porečke Odvodnje Srđan Mažar potvrdio je da je prošle godine u više navrata bilo problema s neugodnim mirisima nakon početka rada postrojenja za solarno sušenje mulja u Poreču. "To nažalost najbolje znaju građani koji žive u blizini samog postrojenja. Nadzorni inženjer u projektu iz tvrtke Safege zabranio je daljni rad solarnog sušenja mulja, dok se problemi neugodnih mirisa kao i sastojaka koje je emitiralo postrojenje, ne riješe. Na neki način smo stopirali rad solarnog sušenja koje će se moći ponovno aktivirati kada izvođač dokaže da je riješio kvalitetu zraka, kaže Srđan Mažar

Gdje će se nalaziti novo postrojenje za sušionicu fekalnog mulja u sklopu kapitalnog projekta Pula centar i planiranog novog pročistača na pulskoj Stoji, je li Kaštijun definitivna lokacija, ili se možda razmišlja o izmještanju muljare - i dalje su aktualna pitanja na koja ama baš nitko od nadležnih nema jasan i konkretan odgovor.

A pitanje je na prvi pogled jednostavno. Hoće li Grad Pula, zajedno s tvrtkom Pragrande i Hrvatskim vodama ići u smjeru pronalaska nove lokacije mimo Kaštijuna, je li to uopće moguće, planira li se primjena modernije i prihvatljivije  tehnologije i ima li za to političke volje i hrabrosti?

Muljara na Kaštijunu ili ipak ne?

Sudeći po odgovorima koje smo dobili od pulskog gradonačelnika Filipa Zoričića i Hrvatskih voda, sušionica mulja na Kaštijunu ostaje čardak ni na nebu ni na zemlji i vrući krumpir u rukama kojeg nitko ne želi držati u rukama. Koji je plan s muljarom trebalo bi biti malo jasnije tek nakon tematske sjednice Gradskog vijeća Pule koja se nota bene trebala održati do kraja 2022. godine. No o tome u nastavku ovog teksta.

Hoće li se muljara graditi nadomak Kaštijuna?

U međuvremenu, ispod radara prolazi priča o porečkoj sušionici fekalnog mulja izgrađenoj u sklopu kapitalnog projekta projekta Porečke Odvodnje vrijednog vrtoglavih pola milijarde kuna.

Iako je još u travnju 2021. godine u pogon svečano pušten Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Poreč jug i Lanterna u sklopu kojih je izgrađeno i novo postrojenje za za kompostiranje mulja na Košambri, ali postrojenje za solarno sušenje mulja na lokaciji UPOV-a Poreč sjever, do danas sušionica u Poreču nije u funkciji. Štoviše puna je nedostataka zbog čega se brzo nakon svečanog otvaranja okolnim naseljima širio nesnosan smrad. Nedostatke nam potvrđuju i nadležni u porečkoj Odvodnji.

- Kao i za ostala postrojenja izgrađena u sklopu ovog porečkog projekta, i za postrojenje za solarno sušenje propisan je pokusni rad, tijekom kojeg se ispituju svi bitni parametri za rad postrojenja, te provode potrebne prilagodbe rada kako bi se postrojenje dovelo u optimalan režim rada. Naime, tvrtka Suez International, koja je projektirala i izgradila navedeno postrojenje, u više navrata nije uspjela postići projektom predviđene i definirane vrijednosti kada je u pitanju emisija neugodnih mirisa, što je bio zahtjev Odvodnje Poreč kao investitora projekta. Stoga je Odvodnja Poreč zaustavila pokusni rad navedenog postrojenja, te ono neće biti pušteno u rad, niti preuzeto na upravljanje od Odvodnje Poreč, dok kao takvo ne bude potpuno funkcionalno i usklađeno prema zadanim kriterijima definiranim projektom, izjavio je direktor Odvodnje Poreč Milan Laković.

Direktor Odvodnje Poreč Milan Laković Foto:Odvodnja

Zbog pojave neugodnih mirisa, tvrtka Suez International, u obvezi je dostaviti tehničko rješenje sustava za pročišćavanje otpadnog zraka, te nakon odobrenja i instalacije, postrojenje se može ponovno pustiti u pokusni rad kako bi se utvrdilo može li funkcionirati bez emisije neugodnih mirisa. Dakle, sušionica fekalnog mulja u Poreču je nakon kratkog probnog rada pala na testu.

- Cilj Odvodnje Poreč, kao komunalne tvrtke čije su aktivnosti usmjerene na zaštiti voda, time i okoliša, je preuzimanje naručenog modernog postrojenja čiji rad neće smanjiti, već povećati kvalitetu života lokalnog stanovništva, te stoga poduzimamo sve potrebne ugovorne i zakonske korake kako bismo navedeno u konačnici i postigli, kaže Laković dodajući da vjeruje da će se svi nedostaci ukloniti tijekom ove godine kada bi Odvodnja trebala i preuzeti upravljanje cijelim pogonom kojim i dalje upravlja izvođač radova, odnosna tvrtka Suez International.

Tehnički direktor Odvodnje Srđan Mažar potvrdio je da je prošle godine u više navrata bilo problema s neugodnim mirisima nakon početka rada postrojenja za solarno sušenje mulja u Poreču.

Porečka sušionica fekalnog mulja Foto: Odvodnja Poreč

 -To nažalost najbolje znaju građani koji žive u blizini samog postrojenja. Nadzorni inženjer u projektu iz tvrtke Safege zabranio je daljni rad solarnog sušenja mulja, dok se problemi neugodnih mirisa kao i sastojaka koje je emitiralo postrojenje, ne riješe. Prema ugovoru, ukoliko se dogodi da kvaliteta zraka na mjerenju pokaže da izvođač radova nije zadovoljio zakonske kriterije, tada izvođač mora ugraditi postrojenje, odnosno uređaj za obradu zraka. I tu smo stali. Na neki način smo stopirali rad solarnog sušenja koje će se moći ponovno aktivirati kada izvođač dokaže da je riješio kvalitetu zraka. Nama je to na postrojenju najbitnije, kaže tehnički direktor porečke Odvodnje Srđan Mažer.

Smrd iz porečke sušionice fekalnog mulja

-Ukoliko kojim slučajem tvrtka Suez International ne riješi problem neugodnih mirisa, Odvodnja Poreč ima ugovornu mogućnost uskratiti dio sredstva, odnosno umanjiti vrijednost samog ugovora. U ugovoru, naime, piše da ukoliko nije postignuta tražena kvaliteta zraka, izvođač mora ugraditi dodatno postrojenje za obradu zraka. Nema govora o tome da bi Odvodnja Poreč nešto dodatno plaćala. Koliko će biti trošak izvođača na kraju, ovisit će o odabranom rješenju koje bi trebalo garantirati kvalitetu zraka kakvu smo tražili, kaže Srđan Mažar.

Na pitanje kako je moguće da ovako skupi projekt financiran i iz europskih fondova ima tako velike propuste zbog čega u konačnici sušionica nije u funkciji, Mažer kaže da mu je na to pitanje teško odgovoriti.

Dodaje da u okruženju nema puno sličnih pogona koji primjenjuju solarno sušenje i kompostiranje mulja.

- Teško mi je reći je li se na nekom sličnom projektu ovako nešto dogodilo. Nažalost, nama se to dogodilo. Pretpostavljamo da je do smrada došlo zbog dinamke postupanja s muljem. Bilo kako bilo, izvođač je "dobio" neugodne mirise i negativnu kvalitetu zraka. Uređaj je pred kraj probnog rada, i slijede tehnički pregled i izdavanje uporabnih dozvola, nakon čega kreće procedura za preuzimanje uređaja. Ono što mogu garantirati jest da Odvodnja Poreč neće preuzeti postrojenje za solarno sušenje mulja u ovakvom stanju. Za sva kašnjenja koja smo imali, a imali smo ih, izviđač po ugovoru plaća 10 posto ugovorene vrijednosti projekta, i tih 10 posto će sigurno i platiti. To je velik novac. Radi se naime o nekih 30 milijuna kuna, odnosno 4 milijuna eura, zaključuje tehnički direktor Odvodnje.

U sklopu EU projekta Poreč, uz izgradnju četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda izgrađeno je i postrojenje za solarno sušenje mulja kapaciteta 2.880 tona godišnje na lokaciji uređaja Poreč sjever te postrojenje za kompostiranje mulja kapaciteta 1.920 tona godišnje na lokaciji odlagališta otpada Košambra.

Postrojenje u Poreču Foto: Odvodnja Poreč

U tom procesu pročišćavanja otpadnih voda nastaje nusprodukt – mulj koji se dehidrira na samoj lokaciji svakog pojedinog uređaja te se potom dalje transportira do postrojenja za solarno sušenje mulja i do postrojenja za kompostiranje mulja.

Kompostana ima kapacitet obrade za 40% mulja proizvedenog na uređajima te podrazumijeva obradu mulja u kombinaciji sa zelenim otpadom koji se proizvodi na području grada Poreča te se prikuplja na odlagalištu otpada Košambra. Na taj se način dobiva kompost koji se može koristiti u hortikulturnom uređenju, odnosno parkovima i na drugim zelenim površinama, te na šumskim zemljištima, na primjer, kod pošumljavanja ili ozelenjivanja okoliša uz prometnice.

Porečko postrojenje za solarno sušenje mulja termički može obraditi 60% mulja s uređaja koji se kasnije može koristiti kao energent u proizvodnji električne energije, a samim procesom sušenja, smanjuje se količina mulja koju je potrebno konačno zbrinjavati.

Tijekom zimskih mjeseci količine proizvedenog mulja s uređaja za pročišćavanje obrađuju se na kompostani, dok se s početkom turističke sezone, zbog veće proizvodnje mulja uzrokovane većim dotocima otpadne vode, javlja potreba za obradom mulja na postrojenju za solarno sušenje koje je kao što smo naveli, trenutno van funkcije.

Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić je na ovu temu izjavio kako je "sustav solarnog sušenja mulja i dalje  u nadležnosti izvođača radova, te da nije nije preuzet niti plaćen u cijelosti od Odvodnje Poreč".

Loris Peršurić Foto M.ANGELINI

- Radovi na sustavu su u tijeku, a Odvodnja Poreč preuzet će sustav i održavanje sustava tek kada isti bude potpuno funkcionalan i završen. Riječ je o suvremenom sustavu koji je isti izvođač uspješno izveo na više lokacija u Europi. Slijedom toga, kada izvođač osigura parametre zadane projektom, projekt će biti preuzet na upravljanje i plaćen u cijelosti, kaže  gradonačelnik Poreča Loris Peršurić.

Porečki scenarij lako bi se mogao dogoditi na Kaštijunu ukoliko se u konačnici na toj lokaciji izgradi muljara.

Gradonačelnik Pule Filip Zoričić ne želi otkriti kakav plan ima za sušionicu fekalnog mulja. On i dalje pregovara s Hrvatskim vodama, a kada bude imao nešto konkretno, planira o tome održati tematsku sjednicu na Gradskom vijeću. Kada će to biti, nije definirao. Pitali smo ga vrlo konkretno ostaje li Grad Pula i dalje pri tome da sušionica mulja bude na lokaciji Kaštijun, ili se razmatra neko alternativno rješenje?

Također, pitamo Zoričića je li tražio od Hrvatskih voda mogućnost redefiniranja planirane lokacije na Kaštijunu?

Filip Zoričić

- Sagledat ćemo europske procedure i tehnička rješenja u sklopu aplikacijskih paketa koji daju studijska i projektna dokumentacija u kontekstu mogućnosti "redefiniranja tehničkih rješenja", ne dovodeći u pitanje dinamiku provedbe EU projekata. Ali da, razgovaramo o redefiniranju projekta i u stalnim smo razgovorima s Hrvatskim vodama. Kada sve to zaključimo, imat ćemo tematsku sjednicu Gradskog vijeća na koju ćemo pozvati sve dionike. Što se tiče projekta Pula Sjever, fekalni mulj s uređaja u Peroju odvozit će za to ovlašteni uporabitelji na druge lokacije izvan Istre, čije će odlaganje plaćati Pragrande d.o.o. po tržišnim cijenama, odgovorio je pulski gradonačelnik.

Ni Hrvatske vode nisu puno konkretnije. Štoviše, iz njihovog pak odgovora nemoguće je iščitati ide li u realizaciju projekt Pula centar koji bi uključivao i gradnju muljare na Kaštijunu ili se od te lokacije odustalo?! Hrvatske vode poručuju kako "prate i pružaju podršku pripremi EU projekata za koje su odgovorni isporučitelji vodnih usluga na predmetnom području projekata (Pula centar op.a.)."

Iz Hrvatskih voda i ranije su poručili da je moguće "redefiniranje određenih tehničkih rješenja" po pitanju sušionice mulja. Javnost još nije doznala o čemu se konkretno radi.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković

Napominju da je "redefiniranje tehničkih rješenja" isključivo u nadležnosti javnog isporučitelja vodne usluge, odnosno struke koja po definiranju tehnički optimalnog rješenja isto treba uskladiti i s mogućnostima i/ili ograničenjima koja se mogu pojaviti na lokaciji projekta, a što se definira unutar nadležnih uprava jedinice lokalne samouprave te ureda za prostorno uređenje“.

- Postojeće rješenje, s obzirom na svu potrebnu i već ishođenu postojeću dokumentaciju i s obzirom na to da su zadovoljene sve potrebne procedure i da je ishođena sva zakonski potrebna dokumentacija, proceduralno je moguće smatrati prihvatljivim za buduću prijavu projekta, no isto ne znači da od strane javnog isporučitelja vodne usluge (Pragrande op.a.)  nije moguće pronaći i tehnički definirati i drugo prihvatljivo rješenje ukoliko se pojave okolnosti koje izravno utječu na mogućnost provedbe trenutačno usvojenog rješenja, zaključuju u Hrvatskim vodama.

Iz ovog bi se na kraju tek moglo iščitati da se alternativna rješenja po pitanju muljare na Kaštijunu ipak razmatraju.


Nastavite čitati

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našim uvjetima korištenja.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.