Politika i društvo

ZAKLADA ARS & LABOR

Restaurator Bruno Girardello: Vodnjan je zapušten, prašnjav, ali to je bogata uspavana ljepotica

Slučajno sam stigao u Vodnjan tražeći nekoga da mi pomogne oko europskih projekata. Ovdje sam shvatio da grad u svemu odgovara ciljevima zaklade Ars & Labor, a to je promicanje očuvanja povijesne, umjetničke i kulturne baštine Istre. Njezina revitalizacija u gospodarske svrhe i u suradnji sa subjektima koji su već prisutni u mjestu


 
9 min
Ivan Dobran
Potraga za blagom - projekt zaklade Ars & Labor

Slučajno sam stigao u Vodnjan tražeći nekoga da mi pomogne oko europskih projekata. Ovdje sam shvatio da grad u svemu odgovara ciljevima zaklade Ars & Labor, a to je promicanje očuvanja povijesne, umjetničke i kulturne baštine Istre. Njezina revitalizacija u gospodarske svrhe i u suradnji sa subjektima koji su već prisutni u mjestu

Bruno Girardello, osnivač Zaklade Ars & Labor sa sjedištem u Vodnjanu, stručnjak je za restauraciju umjetničkih i zanatskih djela s 35 godina iskustva. Osim što je sudjelovao u restauraciji Dresdena, konzervaciji palača u Veneciji i drugim gradovima te svih vrsta antikviteta, Girardelli je stručnjak za popisivanje i procjenu umjetničkih i zanatskih djela. Od namještaja, slika i kipova do gravura, dragulja, stakla i još mnogo čega.

Bruno Girardello

Rijetko znanje koje posjeduju samo oni koji su takve predmete držali u rukama, kupovali ih, prodavali, procjenjivali i restaurirali. Nakon uspješne restauratorske karijere, svu je svoju imovinu uložio u zakladu Ars & Labor, a cijelog sebe u grad Vodnjan.

Kako se dogodio vaš susret s Vodnjanom?

Slučajno sam stigao u Vodnjan tražeći nekoga da mi pomogne oko europskih projekata. Ovdje sam shvatio da grad u svemu odgovara ciljevima zaklade Ars & Labor, a to je promicanje očuvanja povijesne, umjetničke i kulturne baštine Istre. Njezina revitalizacija u gospodarske svrhe i u suradnji sa subjektima koji su već prisutni u mjestu.

Zašto baš Vodnjan?

Zato što je Vodnjan lijep. Grad je bogat, rodio se bogat. Onima koji to ne znaju kažem kako je samo prašnjav, ali nema puno štete u povijesnom dijelu. Nalazi se na nekoliko kilometara od mora, u brdima, drevan je, ima vrlo važnu Trgovačku ulicu, ima povijest koja počinje prije Rimljana, vezan je uz Pulu, ali se od nje jako razlikuje.

Eko muzej Istrian de Dignan

No, sve je uspavano i zato je idealno mjesto za početak eksperimentiranja. Prijedlog je da se stvari repliciraju, odnosno da dođete u Vodnjan, vidite kako je to ovdje odrađeno, i to kopirate u drugim mjestima.

Najvažniji umjetnički objekt grada svakako je Trgovačka ulica. Ulica iz 1700. godine koja je prototip svih današnjih trgovačkih centara. To je lijepa i vrlo važna ruta i da joj se vrati sjaj dovoljno je malo ju urediti, kaže Bruno Girardelli.

Koje aktivnosti provodite u Zakladi Ars & Labour?

U suradnji s Institutom San Zeno iz Verone ugošćujemo studente koji ovdje obavljaju praksu. Imamo dobru suradnju s Arheološkim muzejom Pula u kojem su naši studenti radili na restauraciji kamena na „togatima“ (rimskim skulpturama u tradicionalnoj togi) izloženima u tvrđavi Bourguignon. U tom smislu trenutno pokušavamo uključiti i umjetničke akademije.

Suradnja s Institutom San Zeno i Arheološkim muzejom Pula

Što se tiče restauracije radova u Vodnjanu radimo kulturne itinerare. Krenuli smo s gradskim grbovima kroz projekt Za Vodnjan uzdignute glave. Nastavljamo s drvenim portalima jer u Vodnjanu ima vrlo važnig portala. Planiramo tečaj fotografije i izložbu fotografija u Fort Bourguignonu.

Uz mene je Gianna Fioranti iz Vodnjana. Glavna tajnica Zaklade Ars & Labour. Moja nezamjenjiva desna ruka. Profesionalac rijetke ozbiljnosti i učinkovitosti, ali prije svega iskren prijatelj.

Kako financirate rad Zaklade?

Do sada su to samo naša privatna sredstva. Ništa ne uzimamo od zaklade. Za to nam je potrebna suradnja za koju se nadam da će uključiti jake gospodarske subjekte na ovom području. Kulturno pokroviteljstvo može se postići kroz poreze koje tvrtke plaćaju državi. Svaka tvrtka može udrugama i zakladama po svom izboru donirati dva posto tih poreza, umjesto da ih daje državi.

Vodnjanski grb

Nažalost, ideja kulturnog pokroviteljstva ovdje apsolutno nedostaje. Pomagati kulturi područja na kojem živite izuzetno je važno jer je to nasljeđe koje ostavljamo budućim generacijama. Naš je moto “od riječi do dijela ka promjeni“.

Koji bi bili potencijalni pokrovitelji zaklade?

Pokušao sam uključiti zakladu Infobip (trenutno čekamo odgovor) da ostvarimo projekt Chiesette (Crkvice), koji se bavi implementacijom održive fotonaponske energije u zaštićenim povijesnim jezgrama. Kako je Infobip primjer izvrsnosti u komunikacijskom sektoru, koji shvaćam i kao prijenos znanja, volio bih da se isto dogodi i s Vodnjanskom kulturnom baštinom.

Predstavili smo im projekt kojim tražimo 1/1000 poreza. Infobip je naravno daleko najveći subjekt u Vodnjanu, ali riječ je i o tvrtkama koje proizvode maslinovo ulje, hotelskim lancima, turističkim agencijama, u čijem je interesu revitalizacija dragulja poput Vodnjana u smislu turističke ponude. I to tvrtke ništa ne košta. Taj novac ionako moraju izdvojiti. Kad govorim o kulturi mislim i na hranu. Na teritoriju nema samo ulja, ima i mnogo drugih gastronomskih proizvoda.

Locanda San Martin u Vodnjanu

Koristim ovu priliku da vas pitam o Gostionici San Martin koju ste adaptirali. To je druga kuća u Vodnjanu koju ste preuredili privatnim sredstvima.

Uzeli smo ju i učinili mjestom gostoprimstva. Ono što mi zovemo gostinjska kuća. Zaklada ne može funkcionirati bez prostora za smještaj svojih gostiju. To nije kuća otvorena za sve već mjesto okupljanja članova. Mjesto je čarobno. Uđete iz grada i nađete se na selu jer sa stražnje strane gleda na maslinik. To je poput čarobnih vrata. Ulazite u tišinu. Tišina i bogatstvo koje imate danas, spokoj, zrak, vrlo su važne stvari u svijetu koji, posebno u ovom trenutku, ima mnogo tjeskobe na srcu zbog svega što se dogodilo i što se događa. Mi nudimo nekoliko dana mira, a vezanih za kulturu.

TESTO INTEGRALE IN ITALIANO

FONDAZIONE ARS & LABOR

Bruno Girardello: Dignano e' trascurata, ma il centro storico non riporta danni gravi

Oltre ad un fondo enorme di tesori d'arte e cultura sparsi per Dignano, e per troppo tempo trascurati, la citta' da qualche anno puo' vantarsi della presenza di Bruno Girardello, maestro restauratore della migliore tradizione veneziana e fiorentina. Data la necessita enorme di salvaguardia che pone il patrimonio artistico e culturale di Dignano si potrebbe dire - come il cacio sui maccheroni. La citta' sembra pero non aver ancora riconosciuto tutta la potenzialita' della sua proposta. Nell 'intervista che abbiamo fatto con Girardelli vi riportiamo i principali problemi e le possibilita' di recupero dei beni storici e artistici di Dignano.

Bruno Girardello, fondatore della Fondazione Ars & Labor con sede a Dignano, e' un esperto di restauro d'opere d' arte e artigianato con 35 anni di esperienza nel settore. Oltre ad avere partecipato alla restaurazione di Dresda, conservato palazzi veneziani e ogni tipo di oggetti d' antiquariato, Girardelli e specializzato in inventari e perizie di stima di opere artistiche e artigianali. Dal mobile d' arredo, a quadri, statue, incisioni, gioielli, vetri e tanto altro.

Una rara conoscenza che possiede solo chi queste cose le ha avute per mano, comprato, venduto, stimato e restaurato. Dopo una fruttuosa carriera di restauratore ha investito tutti i suoi beni nella fondazione Ars & Labor, e tutto se stesso nella citta' di Dignano.

Come e avvenuto il suo incontro con Dignano?

Bruno Girardello, fondazione Ars & Labor: Sono arrivato a Dignano per caso cercando qualcuno che mi aiutasse con la progettistica Europea. Qui ho capito che la citta' possiede tutte le caratteristiche necessarie allo scopo della Fondazione Ars & Labor, che e quello di promuovere la conservazione del patriomonio storico, artistico e culturale dell' Istria. Attuarne la rivitalizzazione a fini economici ed in collaborazione con le realta' gia' esistenti nel posto.

Perche' proprio Dignano?

Bruno Girardello: Perche' Dignano e' bellissima. La citta e' ricca, nasce ricca. Per chi non la conosce e' solo impolverata dico io, pero' non ha moltissimi danni nella parte storica. E' a pochi chilometri dal mare, in collina, e' antica, ha l' importantissima Via delle Mercerie, ha una storia che comincia prima dei Romani, e' attaccata a Pola ma ne e' diversissima. Pero' e' tutto sopito ed e percio' che e' il posto ideale per cominciare le sperimentazioni. La proposta e' fare delle cose replicabili, cioe' tu vieni a Dignano, vedi come e' stato fatto, e puoi replicarlo negli altri posti.

L' oggetto artistico piu importante della citta' e sicuramente la Via delle Mercerie. Una via commerciale del 1700 che e' prototipo di tutti i centri commerciali attuali. E' una via bellissima ed importantissima e per riportarla al suo splendore basta darci una sistemata.

Quali attivita' svolgete nella Fondazione Ars & Labor?

Bruno Girardello: In collaborazione con l' Istituto San Zeno di Verona ospitiamo studenti che fanno qui la loro prassi. Abbiamo una bella collaborazione con il Museo archeologico di Pola in seno alla quale gli studenti hanno lavorato sul restauro della pietra lavorando sui togati esposti nel Fort Bourguignon. Attualmente stiamo cercando di coinvolgere le accademie d' arte in questo senso.  

Per quel che riguarda il restauro di opere a Dignano stiamo facendo itinerari culturali. Abbiamo cominciato con gli stemmi della citta tramite il progetto Per Dignano a testa in su. Stiamo continuando a farlo con i portali in legno perche' Dignano ha dei portali importantissimi. Faremo un corso di fotografia ed una mostra fotografica al Fort Bourguignon.

Mi affianca Gianna Fioranti di Dignano. Segretaria generale della Fondazione Ars & Labor. Mio insostituibile braccio destrto. Professionista di rara serieta ed efficienza, ma sopratutto amica sincera.

Come si finanzia il lavoro della Fondazione?

Bruno Girardello: Finora sono tutti fondi privati nostri. Non prendiamo niente dalla fondazione. Per questo c'e bisogno di una collaborazione che io auspico con il coinvolgimento dei soggetti economici forti del territorio.

Il mecenatismo culturale si puo' realizzare tramite le tasse che le imprese pagano allo stato. Il 2% di queste tasse ogni impresa puo devolverle ad associazioni e fondazioni di loro scelta, invece di darle allo stato.

Purtroppo l'idea di mecenatismo culturale  qui manca in assoluto. Aiutare la cultura del proprio territorio dove si vive e la cosa piu importante perche e l'eredita' che lasciamo alle generazioni future. Noi abbiamo un moto che e dal dire al fare per cambiare.  

Quali sarebbero i potenziali mecenati della fondazione?

Bruno Girardello: Abbiamo cercato di coinvolgere (e stiamo aspettando risposta) la Infobip foundation, per il progetto Chiesette, un progetto per implementare il fotovoltaico sostenibile nei centri storici tutelati. Siccome Infobip e' un punto di eccellenza nel settore della comunicazione, che io vedo anche come trasmissione di conoscenze, vorrei che la stessa cosa succedesse anche con la cultura Dignanese.

Ad Infobip abbiamo presentato un progetto chiedendo l' 1x1000 delle tasse. Infobip naturalmente e' il soggetto di gran lunga piu grande di Dignano, pero' parliamo anche di aziende di produzione d 'olio, catene alberghiere, agenzie di viaggi, il cui interesse per la revitalizzazione di un gioiello come Dignano e' ovvia nel senso di offerta turistica. E alle aziende non costa nulla. Sono soldi che danno via comunque. Quando parlo di cultura mi riferisco anche al cibo. Nel territorio non c'e solo l'olio, ci sono molti altri prodotti gastronomici.

Colgo l' occasione per chiederle della Locanda San Martin che avete riadattato. E' un altra casa di Dignano riadattata con fondi privati.

Bruno Girardello: L' abbiamo presa e ne abbiamo fatto un luogo di ospitalita'.  Quella che da noi si chiama foresteria. La fondazione non puo' funzionare senza un posto dove ospitare i suoio ospiti. Non e' una casa aperta a tutti ma un luogo per il ritrovo dei soci. Il posto e' magico. Si entra dalla citta' e ci si ritrova in campagna perche' dalla parte posteriore siamo affacciati a un uliveto. E come una porta magica. Si entra nel silenzio. Il silenzio e la ricchezza che si ha oggigiorno, la tranquillita', l'aria, sono cose importantissime in un mondo che soprattutto in questo momento sul cuore ha un mattone di ansia con tutto quello che e successo e succede. Noi offriamo qualche giorno di pace legato alla cultura.  


Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našim uvjetima korištenja.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.