republika - dugi
Politika i društvo

ODLUKA NA GRADSKOM VIJEĆU ZA 8 DANA

VALKANE Država i Grad Pula dogovorili sudsku nagodbu za nogometno igralište i okolnu šumu

Predmet ove nagodbe je isključivo pitanje vlasništva na pet nekretnina koje se nalaze na području Valkana te se njome, kako kažu u Gradu, ne ulazi u pitanje doznaka i sječe stabala, šumskog reprodukcijskog materijala ili prava građenja * Nogometno igralište i šuma iza gola (k.č. 5188/14) bit će upisana dijelom u korist Republike Hrvatske (12924/18523 dijela), a dijelom u korist Grada Pule (5599/18523 dijela). Omjeri su takvi zato što je u vlasničkom listu upisano da "šuma" ima 12.924 četvornih metara, dok "zemljište za sport i rekreaciju" ima 5.599 četvornih metara


 
3 min
Zoran Angeleski

Predmet ove nagodbe je isključivo pitanje vlasništva na pet nekretnina koje se nalaze na području Valkana te se njome, kako kažu u Gradu, ne ulazi u pitanje doznaka i sječe stabala, šumskog reprodukcijskog materijala ili prava građenja * Nogometno igralište i šuma iza gola (k.č. 5188/14) bit će upisana dijelom u korist Republike Hrvatske (12924/18523 dijela), a dijelom u korist Grada Pule (5599/18523 dijela). Omjeri su takvi zato što je u vlasničkom listu upisano da "šuma" ima 12.924 četvornih metara, dok "zemljište za sport i rekreaciju" ima 5.599 četvornih metara

Izglasa li se na idućoj sjednici Gradskog vijeća Pule za osam dana predložena odluka, pulski gradonačelnik Filip Zoričić dobit će ovlaštenje da sklopi s Republikom Hrvatske nagodbu u parničnom postupku koji vodi pred Trgovačkim sudom u Pazinu između tužiteljice Republike Hrvatske i tuženika Grada Pula.

Predmet ove nagodbe je isključivo pitanje vlasništva na pet nekretnina koje se nalaze na području Valkana (Lungomare), te se njome, kako nam kažu u gradu, ne ulazi u pitanje doznaka i sječe stabala, šumskog reprodukcijskog materijala ili prava građenja.

U neposrednom susjedstvu, planira se izgraditi novi hotel, čija je najava gradnje izazvala velike rasprave na političkoj sceni Pule, raspad vladajuće koalicije Zoričićeve nezavisne liste i Možemo te referendum o zabrani gradnje u cijeli zoni Lungomare, koji nije uspio odnosno zadovoljio stroge zakonske uvjete o natpolovičnom odazivu građana

Nekretnina na kojoj se trenutno izvode radovi uređenja nogometnog igrališta označena je kao k.č.  5188/14 (površine 18.523 m2) i ona će biti upisana dijelom u korist Republike Hrvatske (12924/18523 dijela), a dijelom u korist Grada Pule (5599/18523 dijela).

Navedeni su omjeri upravo takvi zato što je u zemljišnim knjigama (vlasničkom listu) upisano da "šuma" ima 12.924 četvornih metara, dok "zemljište za sport i rekreaciju" ima 5.599 četvornih metara.

Idući korak darivanje državnog dijela Gradu?

Osim trajnog okončanja spora, cilj je ove nagodbe i stvoriti preduvjet da Republika Hrvatska temeljem posebnih propisa daruje svoj novostečeni 12924/18523 suvlasnički dio na nekretnini k.č. 5188/14, k.o. Pula, čime će Grad Pula biti u konačnici u cijelosti vlasnik spomenute nekretnine (1/1). Radi se o nekretnini na kojoj se trenutno izvode radovi uređenja nogometnog igrališta.

Nagodbom će Republika Hrvatska, temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, steći pravo vlasništva na nekretninama k.č. br. 5188/14, k.o. Pula, u 12924/18523 dijela, k.č. br. 5188/82, k.o. Pula, u 1/1 dijela, k.č. br. 5188/83, k.o. Pula, u 1/1 dijela, i k.č. br. 5188/84, k.o. Pula, u 1/1 dijela.

Nagodbom će Grad Pula, temeljem Zakona o športu, steći pravo vlasništva na nekretninama k.č. br. 5188/14, k.o. Pula, u 5599/18523 dijela i k.č. br. 5188/85, k.o. Pula, u 1/1 dijela.

Kako je tekao sudski postupak?

Republika Hrvatska podnijela je prije nepune dvije godine, 25. travnja 2022. zahtjev za mirno rješenje spora kojim zahtjevom je predložila da Republika Hrvatska i Grad Pula zaključe nagodbu kojom će Grad Pula priznati Republici Hrvatskoj stopostotno pravo vlasništva nad tada povećom i  objedinjenom nekretninom k.č 5188/14, površine 40.100 četvornih metara, koja je obuhvaćala i igralište i svu šumu uokolo, s bočne i gornje strane.

Budući da nije došlo do mirnog rješenja predmetnog spora, država je pokrenula 6. rujna 2022. godine parnični postupak pred Trgovačkim sudom u Pazinu, tražeći u cijelosti 1/1 vlasništvo nad tih 40.100 četvornih metara.

Nakon pokretanja parničnog postupka izvršena je parcelacija te poveće čestice pa su nastale novoformirane čestice  k.č.br. 5188/14 površine 18.523 m2, k.č.br. 5188/32 površine 16.101 m2, k.č.br. 5188/83 površine 515m2, k.č.br. 5188/84 površine 4.859m2 i k.č.br. 5188/85 površine 53 m2.

Država i Grad Pula sporazumno su odredile tekst sudske nagodbe 

Tuženik Grad Pula zatim je 17. svibnja 2023. predložio da se parnični postupak riješi mirnim putem i to na način da Grad Pula prenese vlasništvo u korist Republike Hrvatske na nekretninama (gornja šuma)  k.č.br. 5188/82 površine 16101 m2 i k.č. 5188/84  površine 4859 m2 obje, a da zauzvrat  država u cijelosti povuče tužbu kako bi  gradu pripale nekretnine (igralište i bočna šumom) na kč.br. 5188/14 površine 18523 m2, k.č.br. 5188/85 površine 23 m2 i k.č.br. 5188/83 površine 515 četvornih  metara.

Tužiteljica Republika Hrvatska je zatim  23. listopada 2023. dala protuprijedlog mirnog rješenja predmetnog spora na način da se zaključi sudska nagodba kojom bi se utvrdilo da je država suvlasnica te parcele u uvodno navedenom omjeru.

Slijedom prijedloga i protuprijedloga mirnog rješenja spora, stranke su sporazumno odredile tekst sudske nagodbe, uvažavajući oba prijedloga za mirno rješenje spora.


Nastavite čitati

Pula
 

(VIDEO) Pulska umirovljenica: "Rekla sam dosta! Nema pravo pucati na mene, sve sam snimila. Pod cijenu života branit ću pravo da sjednem na zidić i pomazim Vegu"

Najprije je vikao na mene, da mu skupljam štakore, da nemam što tu sjediti. Onda je po cijeloj dužini zida pobacao zemlju kako ne bih mogla sjediti, zatim me počeo tjerati prskajući me vodom. To sam prijavila policiji, no nakon toga napadi su bili sve žešći, ispričala nam je Puljanka * Policijski službenici u 2023. i 2024. godini u tri su navrata postupali po dojavama u Nazorovoj ulici poradi nesuglasica između građana koje su nastale u svezi hranjenja mačaka

Pula
 

Rozalija Javoran, dobitnica Grba Grada Pule: "Bilo je otpora pojedinaca, no gotovo svi zahtjevi roditelja djece s teškoćama su usvojeni"

Nije bilo lako, održala sam brojne prezentacije rada, sastanke na kojima su bili predstavnici Grada Pule, Istarske županije, Istarskih domova zdravlja, Centra za socijalnu skrb, Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda, Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat iz Rovinja. Iako je bilo otpora nitko nije mogao ostati imun na činjenice, na brojne probleme koje s kojima se susreću roditelji djece s teškoćama, na njihove vapaje i u roku od godinu dana većina je zahtjeva, koje smo u radu zajednički postavili kao ciljeve, doista i riješena, veli Javoran

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našim uvjetima korištenja.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.