Kultura

nakon poništenja natječaja za šefa INK-a

Clara Chiara Cerin i Miodrag Flego novi predstavnici zaposlenika INK-a: Evo spornog zapisnika Kazališnog vijeća

Nova sutrašnja sjednica očito je znak dogovora između gradskih vlasti i kazališnog kolektiva, a popunjavanje Kazališnog vijeća dalo bi legitimitet raspisivanju novog natječaja jer je taj korak teško zamisliv bez sudjelovanja zaposlenika INK-a * U nastavku slijedi doslovni zapisnik s burnog i zanimljivog sastanka u siječnju iz kojeg će pažljiviji čitatelj moći iščitati suptilne odnose moći


 
11 min
Zoran Angeleski ⒸFOTO: Manuel Angelini

Nova sutrašnja sjednica očito je znak dogovora između gradskih vlasti i kazališnog kolektiva, a popunjavanje Kazališnog vijeća dalo bi legitimitet raspisivanju novog natječaja jer je taj korak teško zamisliv bez sudjelovanja zaposlenika INK-a * U nastavku slijedi doslovni zapisnik s burnog i zanimljivog sastanka u siječnju iz kojeg će pažljiviji čitatelj moći iščitati suptilne odnose moći

Nakon osporavanja, sukoba i prozivanja za nezakonito postupanje, neobjavljivanja zapisnika te, u konačnici, poništenja natječaja za izbor ravnatelja Istarskog narodnog kazališta prije tri mjeseca, sutra bi se u 13.30 sati, nakon tromjesečne pauze, trebala ponovno održati sjednica Kazališnog vijeća.

Na sjednici bi za nove predstavnike zaposlenika i umjetnika INK-a u tom Vijeću trebali biti imenovani Miodrag Flego i novo-stara članica Kazališnog vijeća Clara Chiara Cerin. Ona nam je tu informaciju danas i potvrdila.

Nova sjednica očito je znak dogovora između gradskih vlasti i kazališnog kolektiva, a popunjavanje Kazališnog vijeća dalo bi legitimitet raspisivanju novog natječaja jer je taj korak teško zamisliv bez sudjelovanja zaposlenika INK-a.

Na poništeni natječaj javilo se petero kandidata za ravnatelja INK-a; a bili su to kazališni redatelj Jasminko Balenović, kulturologinja Daria Morosin, koreografkinja, plesačica i plesna pedagoginja Aleksandra Mišić, operni pjevač i glumac iz Rovinja Ronald Braus te Luka Mihovilović, pulski glumac i aktualni umjetnički ravnatelj INK-a, dok se aktualna ravnateljica Gordana Jeromela Kaić nije kandidirala, nakon 16 godina na čelu ove gradske ustanove.

Burna sjednica na kojoj je poništen natječaj - tko je što rekao

Konačno nam je dostupan i zapisnik sa 18. sjednice Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula održane 19. siječnja 2022., kada je troje predstavnika Grada Pule u Kazališnom vijeću; Sandra Burić, Robert Raponja i Elvis Orbanić preglasalo dvije predstavnice zaposlenika kazališta; Andreu Gotovina i Claru Chiaru Cerin, odlučivši da se nijedan kandidat ne odabere.

Nije uvažen pritom ni stručan stav pravnika Grada Pule Denisa Marasa da, kako je rekao, "Kazališno vijeće ne može poništiti natječaj".

No, to je tada učinjeno.

Slijedi doslovni zapisnik s tog burnog i zanimljivog sastanka, gdje će pažljiviji čitatelj moći iščitati suptilne odnose moći, a i 'naknadne pameti' poput istupa člana Kazališnog vijeća, povjesničara Elvisa Orbanića, koji u samoj završnici natječaja, prije otvaranja kuverti i programa kandidata, manjkavim smatra to da se na natječaj nije mogla javiti lepeza struka, kao i da nedostaje Pravilnik o izboru ravnatelja.

Evo doslovnog teksta zapisnika:

"Sjednici prisustvuju članovi Kazališnog vijeća:

Sandra Burić, predsjednica, Andrea Gotovina, zamjenica predsjednice, Elvis Orbanić i Clara Chiara Cerin, članovi i Robert Raponja, član, preko društvene platforme Zoom.

Ostali nazočni:

Gordana Jeromela Kaić, ravnateljica INK Pula, Lena Radunić, pročelnica Upravnog odjela za kulturu i razvoj civilnog društva, Denis Maras, pravni savjetnik u nadležnom upravnom odjelu, Tatjana Koroman, Nina Lovrečić, tajnica - zapisničarka.

Predsjednica konstatira da Vijeće ima kvorum, pozdravlja sve prisutne i predlaže promjenu dnevnog reda pod točkom 2 „ Prijedlog za imenovanje ravnatelja/ice za mandatno razdoblje od 2023.-2026.“ u

„Prijedlog donošenja odluke o poništenju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice za mandatno razdoblje od 2023.-2026.“

Predsjednica (Sandra Burić), predlaže donošenje Prijedloga odluke o poništenju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice za mandatno razdoblje od 2023.-2026. uz obrazloženje „da nisu na jasan način definirani kriteriji ni postupci provođenja natječaja“ i otvara diskusiju.

G-đa Cerin je odmah postavila pitanje „po čijem mišljenju?“, a Predsjednica odgovorila „po mišljenju nas, članova predstavnika Grada. Grad smatra da to treba poništiti i da smo mi ti koji ćemo to napraviti.“

Clara Chiara Cerin: "Zašto ne otvaramo prijave?"

U nastavku G-đa Cerin dalje zahtijeva da se u zapisnik upiše „natječaj je sproveden po Zakonu, Odluci o osnivanju i Statutu i molim da se to objavi u medijima jer špekulacije u novinama o nedostacima i manjkavostima baš nisu zgodne za našu kuću“ i u kontekstu objava u medijima naglašava da „mi nismo odgovorni za istup Gradonačelnika“, i pita pravnog savjetnika „ima li Kazališno vijeće zadatak i moć poništenja natječaja“, „na osnovu čega možemo ne prihvatiti ničiju zamolbu ako je natječaj regularan bez da se prijave otvore i pročitaju programi i reći da su sve molbe neodgovarajuće?“

Između ostalog, govoreći o povijesti akata koji su na snazi i temeljem kojih je natječaj objavljen, podsjetila je da je Odluka o osnivanju još iz 2004. godine, da se od tada nije mijenjala i da se tada prilagođavala uvjetima za ravnatelja te zaključila da se ovo što predlažu tri člana predstavnika osnivača može dogoditi, jer je to više puta predlagala i ravnateljica, ali za neki drugi natječaj, a ne ovaj, i po zakonskoj proceduri.

Pravnik Denis Maras: "Kazališno vijeće ne može poništiti natječaj"

G. Maras je odgovarajući na pitanja, tijekom diskusije, predstavio i objasnio postupak provođenja natječaja: „Nadležnost Kazališnog vijeća je da donese odluku o raspisivanju natječaja, raspiše natječaj i isti provede. Provođenje natječaja znači objaviti, prikupiti i analizirati prijave, utvrditi pravovremenost i formalni sadržaj te ocijeniti programe jer je program osnova za izbor. Nakon toga KV donosi odluku kojom predlaže Gradskom vijeću imenovanje kandidata koji ispunjava sve uvjete natječaja i ima najbolji program, a Gradsko vijeće donosi odluku o imenovanju ili o neimenovanju, iz čega proizlazi da Kazališno vijeće ne može poništiti natječaj. Ako Gradsko vijeće ne donese odluku o imenovanju natječaj se ponavlja.

Uvjete natječaja propisuje Gradsko vijeće Odlukom o osnivanju, odnosno preoblikovanju Kazališta.

Uvjeti su isključivo u nadležnosti Osnivača, odnosno njegovog predstavničkog tijela. Što znači da, ako će se mijenjati uvjeti kao npr. dužina radnog staža, struka ili dr., to se mora najprije odrediti izmjenom Odluke o osnivanju koja se dostavlja ravnateljici s uputom da napravi prijedlog izmjene Statuta, a Statut se donosi u predviđenom postupku. Svi akti kazališta moraju biti u skladu s Odlukom o osnivanju kazališta i Statutom. Do eventualne izmjene obveza je primjenjivati akte koji su na snazi.

Kazališno vijeće čine tri predstavnika osnivača, koji provode politike koje definira osnivač, jedna članica je predstavnica umjetnika, jedna svih zaposlenika, što znači svaka od njih zastupa stavove grupe koja ju je izabrala. Članovi imaju upute tijela koja su ih izabrala i trebaju postupati prema njima.

Natječaj treba završiti u roku od 45 dana od njegovog isteka jer je na temelju Zakona o ustanovama propuštanje roka prekršaj.“

G. Orbanić je pitao može li se donijeti neka odluka s obzirom na to da oni smatraju da natječaj, koliko god zakonit jest, može biti drugačije koncipiran uspoređujući javne natječaje drugih kazališnih kuća, primjerice HNK u Zagrebu, gdje postoji mogućnost da se na natječaj javi lepeza struka, kojima ovim natječajem, premda u skladu sa statutom, to nije omogućeno. Ističe da su to humanističke znanosti, interdisciplinarne, umjetničke i dramske. Rekao je da kao osoba s dugogodišnjim iskustvom rada u kulturi , svoju ulogu u ovom tijelu vidi na način da neka načela primijeni i na ovu kuću i da su potrebne stanovite promjene. Ovaj natječaj ne doživljava dovoljno demokratičnim i ističe „zakonit jest ali govorim sada o mogućnosti javljanja na natječaj, imamo problem pravne naravi akt o osnivanju, statut, plus toga mi nemamo niti pravilnik o izboru ravnatelja, neke druge kulturne ustanove ovoga grada ga imaju. Dakle, tu vidim potrebe sinergijskog djelovanja zajedničkog, transparentnog i da idemo u promjenu na bolje, gdje će se javiti slobodno svi ovi kolege i kolegice koji su se javili na natječaj, bez da ikoga omalovažimo, bez da idemo u analizu njihovih programa, nego naprosto da predložimo osnivaču poništenje natječaja radi njegove dodatne transparentnosti u smislu donošenja pravilnika o izboru ravnatelja, u kojem slučaju, svi ovi koji su se do sada javili i oni koji se nisu mogli javit, mogu ravnopravno participirati u ovom demokratskom procesu.“

Nadalje, smatra da „ možemo ne izabrati nikoga i time predlažemo onda Gradu da vrši dalje svoju zakonom određenu funkciju.“ Dvoji oko otvaranja koverti ili da „jednostavno dogovorno, naprosto damo na glasanje i vidimo da li ćemo imati većinu kojom ćemo tražiti poništenje natječaja od strane GV, odnosno osnivača iz razloga koje je naveo g. Raponja, bez otvaranja.“

Andrea Gotovina: "O namjeri poništenja natječaja pročitala sam prvo u novinama"

G-đa Gotovina je kroz diskusiju u više navrata izrazila svoje nezadovoljstvo budući da je za tu namjeru poništenja natječaja najprije pročitala u novinama, što nije do sada bila praksa jer članova ima pet, a samo su tri bila itekako upućena u namjere. Objavljeno je da je to „na inicijativu kazališnog vijeća“ i u tom smislu smatra da se svih trebalo pitati za mišljenje jer kad su u pitanju tako važne promjene za Kazalište, svi članovi imaju pravo i obvezu reći svoje mišljenje i dati sugestije. Naglasila je kako je ova situacija vrlo nelagodna i zapravo nerazumljiva jer još uvijek nema odgovora zašto se to stvarno počelo raditi 7 dana pred sam izbor, budući da se na protekle 2 sjednice o tome nije govorilo.

Također ističe da joj je neprihvatljivo da se donese odluka da nitko ne zadovoljava, a pritom nisu vidjeli što kandidati nude.

Predsjednica je na primjedbe gđe Gotovine pojasnila da je ona bila pozvana od strane osnivača na taj sastanak ali da nije kompetentna dati odgovor zašto ostale dvije članice nisu pozvane pa je zamolila pročelnicu da odgovori.

Pročelnica Radunić je odgovorila da nije bila intencija nekoga ne uključiti već da Gradonačelnik ima pravo pozvati predstavnike osnivača i s njima razgovarati o bilo kojoj temi i izrazila žaljenje što se tako osjeća jer to nije bila intencija.

Robert Raponja: "Otvarati koverte, kazati da nitko ne zadovoljava uvjete je besmisleno, a onda sam prije za poništenje natječaja"

G. Raponja je u svojoj diskusiji rekao da svaki natječaj kad se poništava izaziva određenu neugodu, da zna da je puno natječaja za izbor ravnatelja i poništavano, da ovo što se sada predlaže je znak da osnivač hoće imati bolje uvide, bolju suradnju s kazalištem, da u to vjeruje i da koliko ima on, kao i Sandra i Orbanić uvida, da se zapravo hoće transparentnije provesti uvjete za natječaj. Rekao je „ako mi kao tijelo, prema pravnom mišljenju, nismo u mogućnosti poništiti natječaj onda mi ne trebamo ni poništavati natječaj ali ako je to opcija koja će nas zaskočiti onda je bitno da znamo što je posrijedi oko tog natječaja, moramo slušati pravni savjet, ja sam legalist, moramo vidjeti tko poništava u slučaju poništenja? U poziciji smo da definiramo u kojoj smo poziciji, netko tko je tu ispred osnivača, mora, imam osjećaj i dužnost štititi potrebe osnivača i mislim da nema nikakve zle namjere“, te dodaje da s druge strane „kao kazalištarac, kao netko iz kazališne prakse, mi je neugodno prema ljudima koji su se javili na natječaj. Otvarati koverte, kazati da nitko ne zadovoljava uvjete je besmisleno, a onda sam prije za poništenje natječaja.“ i dodaje da ne zna kako to formulirati.

"Neprihvatljivo je reći da nećemo izabrati nikoga i da nitko ne zadovoljava, bez otvaranja ponuda i bez obzira što ne znamo što u programima piše"

G-đe Cerin i Gotovina ustrajale su u tome da Kazališno vijeće nema ovlasti i da ne može poništiti natječaj jer za to nema valjane argumente, a najmanje je valjana želja članova KV predstavnika osnivača da se uvjeti za ravnatelja mijenjaju u tijeku trajanja natječaja. „Reći da nećemo izabrati nikoga i da nitko ne zadovoljava, bez otvaranja ponuda i bez obzira što ne znamo što u programima piše, također je neprihvatljivo.“

Predsjednica Burić je nakon diskusije zatražila kratke konzultacije oko oblikovanja odluke „s obzirom na napise koji su išli na stranicama Grada“ i zaključila „na nama je sprovesti odluku ili prijedlog o poništenju ili neponištenju, možemo to koncipirati kao odluku da se nitko ne odabere, da nitko nije zadovoljio“, te da se koverte neće otvarati jer bi po mišljenju g. Orbanića i Raponje „doveli kandidate u neugodnost“.

Predsjednica Burić daje prijedlog „da se nitko ne odabere“ na glasovanje.

Sa tri glasa 'za' i dva 'protiv' donijeta je odluka da se nitko ne odabere".'

Ministarstvo kulture: “Kazališno vijeće raspisuje i provodi natječaj, ono je ovlašteno i poništiti natječaj”

 Nakon poništenja natječaja, pulski gradonačelnik Filip Zoričić je 4. veljače izjavio da je zatražio mišljenje Ministarstva kulture, dobivši njihovo tumačenje da natječaj provodi Kazališno vijeće.

“Međutim, kad sam uz ostalo uvidio da po takvom Statutu kandidati nemaju pravo na intervju i prezentaciju programa, a da je staro Kazališno vijeće objavilo takav natječaj, po tom Statutu koji je po pitanju struke itekako manjkav, predložio sam da predstavnici grada u Kazališnom vijeću predlože da takav natječaj nema smisla. Jer naprosto nije fer i nije normalno da kandidati ne razgovaraju sa članovima Kazališnog vijeća o programu i sebi te da djelatnici nemaju priliku također čuti kandidate”, kazao je tada Zoričić, neizravno priznavši da je potaknuo poništenje natječaja.

Na naš upit tko ima pravo poništiti natječaj, glasnogovornica Ministarstva kulture Renata Margaretić Urlić odnosno njihova pravna služba nam je odgovorila: “S obzirom na to da prema odredbi članka 26. Zakona o kazalištima, Kazališno vijeće raspisuje i provodi natječaj, ono je ovlašteno i poništiti natječaj. Razlozi za poništenje nisu propisani, a natječaj se poništava i ako se zauzme stav da nitko neće biti predložen odnosno izabran. Prema tome, pitanje poništenja natječaja nije propisano Zakonom o kazalištima, a natječaj u praksi poništava tijelo koje ga je objavilo”.


Nastavite čitati

Pula
 

PULSKA ŠKOLA ŠIJANA DOBIVA DODATNO KRILO Šest novih učionica konačno će omogućiti rad u jednoj smjeni. Ravnateljica Tomljanović: "Ovome se svi radujemo! "

Moram pohvaliti projektante jer su prekrasno sve uklopili u cjelokupni ambijent i prostor. Lijepo smo surađivali; zanimale su ih naše potrebe, a mi smo tražili njihova stručna rješenja. Jer, na kraju je važno da taj prostor bude održiv, rekla nam je ravnateljica, dodavši i da je posebno sretna što oba vanjska igrališta ostaju u funkciji, a novi će ulaz, namijenjen najmlađima, rasteretiti onaj opasni, bočni iz Vodovodne ulice

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našim uvjetima korištenja.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.