Politika i društvo

UZ IZMJENE ŽUPANIJSKOG PROSTORNOG PLANA

Ništa od ukidanja golfa na Muzilu. Grad Pula Županiji šalje zahtjeve oko Kaštijuna, Uljanika, Muzilla, Vargarole…

Vezano uz lokaciju brodogradilišta Uljanik Grad Pula predlaže razvoj zelene infrastrukture, s ciljem realizacije zelenog koridora-šetnice koja bi se protezala cijelim potezom uz željezničku prugu, do i kroz Uljanik


 
4 min
Danijela Bašić-Palković
Foto: Danijel BARTOLIĆ

Vezano uz lokaciju brodogradilišta Uljanik Grad Pula predlaže razvoj zelene infrastrukture, s ciljem realizacije zelenog koridora-šetnice koja bi se protezala cijelim potezom uz željezničku prugu, do i kroz Uljanik

Kao što je to prethodno najavio na društvenim mrežama, sada je i formalizirao. Gradonačelnik Pule Filip Zoričić donio je akt kojim Grad Pula i službeno traži konkretne izmjene vezane uz izmjene i dopune Prostornog plana Istarske županije. Odnosi se to prvenstveno na status Kaštijuna, ali i statusa brodogradilišta Uljanik, Muzila, uvale Zonki i lučice Vargarola.  

Kokretno, Grad Pula taži ukidanje kompostane i sortinice uz lokaciju županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, kao i  "brisanje" smještaja kazeta za zbrinjavanje azbesta i neopasnog proizvodnog otpada nakon obrade.

Inzistiraju na proširenju ŽCGO Kaštijun za potrebe realizacije solarne elektrane bez mogućnosti gradnje ploha za odlaganje otpada i bez mogućnosti gradnje postrojenja za biostabilizaciju otpada, bioplinskih postrojenja i energane, kako na postojećem, tako i na proširenom dijelu ŽCGO Kaštijun.

Uljaniku zeleni koridor

Neki od zahtjeva prema Županiji su i planiranje novih lokacija u sustavu gospodarenja otpadom za izgradnju kompostana, sortirnica, građevina za obradu otpadnog mulja, proizvodnog i opasnog otpada te drugih posebnih kategorija otpada, kroz prostorne planove uređenja gradova i općina.

Iako je potrojenje za sušionicu mulja prethodno bilo planirano upravo na Kaštijunu, zbog velikog pritiska javnosti od toga se na kraju odustalo. 

Poznato je da se postrojenje za obradu mulja nadovezuje na planirani projekt Pula Centar i gradnju novog pročistača na lokaciji Molo Carbone na pulskoj Stoji. Mulj se nakon obrade na pročistaču planirao odvoziti na Kaštijun, no po zadnjim informacijama koje smo dobili od Grada Pule, plan je da se sušeni mulj zbrinjava putem ovlaštenih preuzimatelja. Ipak, čini se kako Grad Pula nije definitivno odustao od sušionice budući da su među svojim zahtjevima prema Županiji zatražili i planiranje lokacija za solarno sušenje mulja.

Među ostalim zahtjevima je i da se površine za smještaj svih navedenih građevina u funkciji gospodarenja otpadom planiraju na širem području Istre. Iako lokacije nisu imenovali, u Gradu Puli govore o lokacijama "koje imaju najmanji utjecaj na kvalitetu života u neposrednoj okolini".

- Unutar ŽCGO Kaštijun, opravdanim se smatra zadržavanje mogućnosti recikliranja manjih količina građevnog otpada te privremenog skladištenja opasnog i neopasnog otpada, izdvojenih iz komunalnog otpada, navodi se u obrazloženju Grada Pule.

Zahtjev prema Županiji išao je i oko brodogradilišne luke Uljanik. U tom dijelu Grad Pula predlaže razvoj zelene infrastrukture, s ciljem realizacije zelenog koridora-šetnice koja bi se protezala cijelim potezom uz željezničku prugu, do i kroz Uljanik. Ističu kako se planskom dokumentacijom ne bi ograničilo detaljnije planiranje brodogradilišne luke (LB) u pogledu razvoja zelene infrastrukture.

Što se Muzila tiče, predlažu da se preispita status i potreba zadržavanja ili ukidanja luka nautičkog turizma (LN), uz prethodnu komunikaciju s nadležnim Ministarstvom kao vlasnikom nekretnina.

Ribarska lučica ostaje na Vargaroli?

Name, ukidanje luke nautičkog turizma tražila je grupa građana i Udruga Zelena Istra. Kod Muzila stigao je i prijedlog grupe građana, Zelene Istre i platforme Možemo! Pula vezan uz prenamjenu područja Muzila i njegovo uređenje kao zelenog područja s mogućnošću obnove i korištenja postojećih građevina.

Ovdje je važno naglasiti da je Planom razvoja Grada Pula-Pola od 2020. do 2030. godine, za područje Muzila planiran razvoj sportsko-rekreacijskih sadržaja te integracija s turističkim sadržajima koji počivaju na konceptu razvoja održivog turizma, uz očuvanje postojećeg zelenila.

Što se golfa na Muzilu tiče, a čije je „brisanje" S Muzila u intervjuu za Istra24 još lani najavio gradonačelnik Pule Filip Zoričić, čini se da u ovom valu prostorno-planskih izmjena, od toga neće biti ništa. Naime, Grad Pula po tom pitanju navodi kako će  "izmjenu namjene Golf igralište (R4), biti moguće preispitati kroz neke naredne izmjene Prostornog plana Istarske županije".

Među ostalim zahtjevima prema Županiji, Grad Pula traži i konkretna rješenja za ribarsku luku Zonki.

Konkretno, zahtjev se odnosi na prenamjenu područja ribarske luke Zonki (LR) u luku otvorenu za javni promet za ribarske vezove. Tu je i ribarska lučica Vargarola, a u tom slučaju Grad Pula traži da se preispita mogućnost izmjene planskih rješenja na način da se stvore planske pretpostavke za zadržavanje ribarske lučice na lokaciji unutar brodogradilišne luke (LB), u koncesiji Tehnomont brodogradilišta Pula d.o.o.

M.ANGELINI

Zahtjevi Grada odnose se i na status sportskih luka Mandrač i Valelunga.

- Preispitati zakonske okvire kojima bi se broj i razmještaj sportskih luka (LS) prepustio detaljnijoj  razradi kroz planove lokalne razine (GUP i PPUG Pule), glasi zahtjev Grada Pule.

Što se tiče kapaciteta nautičkog turizma unutar pulskog zaljeva, inzistira se na izmjeni planskog rješenja na način da se ne uvjetuje minimalni broj vezova, a sve kako bi se omogućila raspodjela vezova prema stvarnim potrebama i mogućnostima i u konačnici omogućio zahvat rekonstrukcije na lokaciji ACI marine Pula (Pula-Riva/Riva-Marina).

Za luku nautičkog turizma Pula- Monumenti-Sv.Katarina traži se izmjena statusa pristupne prometnice, do i unutar luka nautičkog turizma (LN), kroz izmjene planskih odredbi.

Vezano uz utvrđivanje načina eksploatacija mineralnih sirovina, kroz županijsko prostorno planske izmjene traži se i dodatno pojašnjenje definiranja „najbližeg građevinskog područja“, a vezano uz eksploatacijsko polje Vidrijan I.


Nastavite čitati

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našim uvjetima korištenja.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.