Politika i društvo

SUKOB OKO POVEZANOSTI RIJEČKE I KOPARSKE UNIJE

RAZDORI U TALIJANSKOJ ZAJEDNICI Tko želi ukloniti Maurizija Tremula?

Dio istarskih Talijana ne slaže se s aktualnim rješenjima koja određuju povezanost između Talijanske Unije iz Rijeke i Talijanske Unije iz Kopra * Izvršno vijeće TU slaže se s promjenama, Skupština je protiv: dok traje rasprava u Kopru došlo je do malog puča * Radin: "Sada su prisutni određeni nesporazumi, trebamo to riješiti, stvari dovesti u red normalnom diskusijom i demokratskom raspravom".


 
9 min
Silvio Forza ⒸFOTO: Manuel Angelini

Dio istarskih Talijana ne slaže se s aktualnim rješenjima koja određuju povezanost između Talijanske Unije iz Rijeke i Talijanske Unije iz Kopra * Izvršno vijeće TU slaže se s promjenama, Skupština je protiv: dok traje rasprava u Kopru došlo je do malog puča * Radin: "Sada su prisutni određeni nesporazumi, trebamo to riješiti, stvari dovesti u red normalnom diskusijom i demokratskom raspravom".

Najavljujući svoju desetu kandidaturu za Hrvatski sabor, zastupnik Talijanske nacionalne zajednice Furio Radin, kao jedan od razloga svoje odluke naveo je da je "jedinstvo između jednog dijela zajednice u Sloveniji i Hrvatskoj, dovedeno u pitanje".

„Jedinstvo Talijana u Hrvatskoj i Sloveniji je osnovni temelj prisutnosti i djelovanja talijanske zajednice. Sada su prisutni određeni nesporazumi, trebamo to riješiti, stvari dovesti u red normalnom diskusijom i demokratskom raspravom", rekao je tom prigodom.

Obzirom da je po pitanju odredbi koje određuju jedinstvo Talijana u Hrvatskoj i Sloveniji došlo do razilaženja u mišljenjima između predsjednika Talijanske Unije Maurizija Tremula (dugogodišnjeg Radinovog političkog suputnika) i predsjednika Izvršnog vijeća Talijanske Unije Marina Corve (koji je upravo po drugi put Radinov zamjenik na izborima za Hrvatski sabor), zanimao nas je Radinov stav po tom pitanju. "Marin Corva je moj zamjenik jer je to bio i u prošlom sazivu, a on je moj zamjenik jer ima visoku funkciju unutar Talijanske Unije. Njegovim izborom želim pokazati da je moja politika apsolutno usklađena s politikom Talijanske Unije"

Upitan zašto misli da će, ako opet postane zastupnik, doprinijeti rješenju problema odgovorio nam je: „Zastupnik Talijanske nacionalne zajednice, kako onaj u Hrvatskoj tako i onaj u Sloveniji, oduvijek je bitan za zajednicu, njegov glas čuje se i izvan okvira same zajednice, kako u zemlji tako i u inozemstvu".

Riječ je o jednoj povijesnoj antropološkoj, teritorijalnoj, istarskoj povezanosti Talijana, koju Dragonja povijesno nije razdvajala, kao što to uglavnom biva kod istarskih Hvata i istarskih Slovenaca.

O čemu govorimo kada govorimo o jedinstvu Talijana u Hrvatskoj i Sloveniji?

Kada govorimo o jedinstvu talijanske zajednice, o čemu je, zapravo, riječ? Treba odmah reći da je ono bitno jer Talijani stoljećima žive u oba dijela Istre (danas hrvatskom i slovenskom dijelu) u zajedništvu i bez granica: tu su obiteljske veze, školovanje, slobodna razmjena kadrova iz jedne države u drugu kao što su profesori, učitelji, novinari, voditelji umjetničkih aktivnosti u "circolima".

Riječ je o jednoj povijesnoj teritorijalnoj, istarskoj povezanosti Talijana, koju Dragonja povijesno nije razdvajala, kao što to uglavnom biva kod istarskih Hvata i istarskih Slovenaca.

Jedinstvo priznato međunarodnim sporazumima

No, nakon raspada Jugoslavije, nastajanjem suverenih država Hrvatske i Slovenije i pojavom nove državne granice na Dragonji, to je jedinstvo trebalo i nekakvo službeno priznanje, a ono je stiglo na međunarodnoj razini, ponajviše u sporazumima i ugovorima između Hrvatske, Slovenije i Italije kojima je istaknuta "važnost održavanja, priznanja jedinstvene talijanske manjine i posljedične potrebe za pravednim postupanjem prema ovoj manjini u objema državama".

O važnosti jedinstva talijanske zajednice u Hrvatskoj i Sloveniji govori i činjenica da se ono pojavljuje već u članku 1. Statuta Talijanske unije kojim se određuje da j TU "jedinstvena, autonomna, demokratska i pluralistička organizacija Talijana Republike Hrvatske i Slovenije".

Talijanskoj Unija iz Kopra kao dio središnje Talijanske Unije iz Rijeke

Jasno političko opredjeljenje istarskih i kvarnerskih Talijana za jedinstvom, premda priznato od država, nije naišlo na jednostavnu praktičnu primjenu. Tek nakon višegodišnjih pregovora sa slovenskom Vladom, 1998. godine došlo je do registracije Talijanske unije u Sloveniji sa sjedištem u Kopru. Bila je to, i još uvijek je, autonomna udruga građana, podložna slovenskim zakonima, ali s čvrstom organskom vezom sa središnjom Talijanskom unijom koja djeluje u Hrvatskoj, sa sjedištem u Rijeci. Ta je veza, jasno u načelima ali pomalo nejasno u rješenjima, utvrđena u dokumentima obje Unije.

Premda je formalno riječ o autonomnoj, slovenskoj udruzi građana, Talijanska Unija u Kopru načelno je osmišljena kao dio središnje Talijanske Unije iz Rijeke. Ta povezanost je postignuta da dva načina, a odnosi ne predstavničko tijelo i na koordinatora (predsjednika udruge) koparske Talijanske Unije.

Sjedište Talijanske Unije u Rijeci

Glavno (predstavničko) tijelo Talijanske Unije u Kopru, a to je Savjet (Consulta), bira se izravnim glasanjem a njegovi su članovi ujedno i članovi Skupštine Talijanske unije sa sjedištem u Rijeci. Statutom je određeno da se  "Savjet Talijanske unije iz Kopra sastaje i odlučuje na zajedničkoj sjednici sa Skupštinom Talijanske unije sa sjedištem u Rijeci, čiji je sastavni dio".

Drugim riječima, kada Talijani s prebivalištem u Sloveniji glasuju za članove Vijeća Talijanske unije Kopar, ujedno glasuju i za ljude koji automatski postaju vijećnici zajedničke i glavne Skupštine Talijanske unije u Rijeci. I suprotno.

Osnovni problem: kako se bira (ili imenuje) koordinator Talijanske Unije iz Kopra?

Nezgrapna rješenja, koja su u zadnje vrijeme dovela do sukoba unutar same talijanske zajednice oko modaliteta praktične primjene jedinstva, odnose se na funkcije koordinatora i zamjenika koordinatora Talijanske Unije iz Kopra.

Naime, u statutu TU iz Kopra određeno je da njih bira Savjet same koparske Unije, dok se Poslovnikom o radu Skupštine središnje Talijanske Unije iz Rijeke određuje da se koordinatori ne imenuju već da on automatizmom proizlaze izravno iz izbora, izravnim glasovanjem svih Talijana u Hrvatskoj i Sloveniji.

Pritom treba znati sljedeće. Predsjednika Talijanske Unije i predsjednika Izvršnog vijeća Talijanske unije biraju neposrednim glasanjem, na biralištima, svi članovi s pravom glasa talijanske zajednice u Hrvatskoj i Sloveniji, dok predsjednika Skupštine TU bira sama Skupština.

Sjedište Talijanske Unije u Kopru

U slučajevima kada od dva izabrana predsjednika dolaze jedan iz Slovenije a drugi iz Hrvatske, Skupština može izabrati svog predsjednika ne uzimajući u obzir bilo kakva teritorijalna ograničenja. Ali, ako bi pak, oba predsjednika dolazila iz Hrvatske, tada bi predsjednik Skupštine morao biti izabran iz redova vijećnika skupštine TU s prebivalištem u Sloveniji ili, suprotno, kada bi oba predsjednika dolazila iz Slovenije, onda funkcija predsjednika Skupštine TU treba pripasti vijećniku s prebivalištem u Hrvatskoj.

S motrišta jedinstva, važno je primijetiti da je predsjednik s prebivalištem u Sloveniji – bilo Unije, bilo Izvršnog vijeća ili Skupštine (ako dva prethodna dolaze iz Hrvatske) istovremeno koordinator Unije Talijanske unije koja je registrirana u Sloveniji, dok je drugi predsjednik – čije je prebivalište, prema dosad objašnjenom mehanizmu, u Hrvatskoj - ujedno i zamjenik koordinatora Talijanske unije registrirane u Sloveniji.

Prijedlogom izmjene pravila igre u listopadu počinje polemika

Tek spomenuta proturječnost o načinu imenovanja / izbora koordinatora i zamjenika koordinatora TU Kopar, koja proizlazi iz do sada citiranih dokumenata, nakon 25 godina nekonfliktne primjene, posljednjih nekoliko mjeseci postala je povodom za ozbiljan sukob unutar talijanske zajednice Hrvatske i Slovenije.

Sve je krenulo lani u listopadu, kada je 12 vijećnika, 8 sa slovenske i 4 s hrvatske strane, predsjedniku Skupštine TU u Rijeci podnijelo prijedlog u kojem su tražili djelomičnu izmjenu članka 9. Poslovnika 'Skupštine, i to s ciljem brisanja dijela koji određuje način imenovanja Koordinatora koparske unije kao posljedicu neposrednih izbora, s obrazloženjem da je taj dio "u oštroj suprotnosti s odredbama statuta Talijanske unije sa sjedištem u Kopru".

Drugim riječima, potpisnici su htjeli da izbor koordinatora u Sloveniji ne ovisi o glasovima svih birača (Talijana kako u Hrvatskoj, tako i u Sloveniji) već samo o glasovima članova Savjeta TU iz Kopra. Ponovit ćemo, Savjet TU Kopar međutim djeluje organski sa skupštinom središnje TU iz Rijeke, čiji su vijećnici opet predstavnici svih Talijana, kako u Hrvatskoj, tako i u Sloveniji.

Corva i Izvršno vijeće za promjene, Tremul i Skupština Talijanske Unije za status quo

Predsjednik središnje Talijanske Unije Maurizio Tremul, koji živi u Sloveniji i koji je u to vrijeme, automatizmom funkcije predsjednika TU bio i istovremeno koordinator Talijanske unije Kopar, decidirano se usprotivio ovoj promjeni.

Izvršno vijeće Talijanske Unije, kojim predsjeda Marin Corva, ipak je prihvatilo prijedlog, no na ključnom glasovanju u skupštini, 20. studenog u Brtonigli, vijećnici odbijaju prijedlog, a članak 9. Poslovnika UI ostaje na snazi.

Potom se ipak pokazalo da odredbe članka 9. nisu primjenjive: predsjednik Izvršnog vijeća TU, Riječanin Marin Corva, koji je prema objašnjenom automatizmom (temeljem članka 9. koji je i dalje na snazi) formalno i zamjenik koordinatora TU iz Kopra, ipak prema slovenskim zakonima nije uspio službeno biti upisan kao zamjenik koordinatora obzirom da nije slovenski državljanin, niti ima prebivalište u Sloveniji, kako nalažu zakoni te države.

Predsjednik Izvršnog vijeća Talijanske Unije Marin Corva

Potom, 1. veljače, uočivši neizvedivost imenovanja Corve za pomoćnika koordinatora TU Kopar, Izvršno vijeće TU Rijeka je na sjednici u Pazinu odlučilo pristupiti prilagodbi internih akata.

"U ovom trenutku Izvršno vijeće i predsjednik Vijeća nemaju nikakve ingerencije nad Talijanskom unijom Kopar. Postoji suradnja koja se temelji na povjerenju, ali formalno, administrativno ili pravno ne postoji apsolutno nijedan element koji veže Uniju iz Kopra za Izvršno vijeće ili za samu TU iz Rijeke", rekao je tom prilikom Gaetano Benčić, voditelj Sektor za institucije talijanske zajednice i prekograničnu suradnju unutar Izvršnog vijeća Unije Talijana Rijeka.

Benčić TU Koper konkretno vidi kao ispostavu TU iz Rijeke, odnosno tijelom kojim upravlja TU iz Rijeke.

Gaetano Benčić

Urota u Kopru?

U međuvremenu, 9. siječnja, nešto se dogodilo. A o tome se saznalo tek 22. veljače putem priopćenja. Sedam slovenskih vijećnika Skupštine Talijanske unije Rijeka, koji su ujedno i članovi Savjeta Talijanske Unije iz Kopra, sastalo se i imenovalo Astrid Del Ben novom koordinatoricom TU Koper.

Daniela Ipsa, Alex Zigante i Dyego Tuljak (Piran), Gianfranco Stancich (Kopar), Gianfranco Kozlovič (Hrvatini), Jan Pulin (Izola, ZT Dante Alighieri) i Robi Štule (Izola, ZT Pasquale Besenghi degli Ughi) odlučili su to samostalno, ne unutar glavne skupštine TU iz Rijeke kako su to trebali učiniti. A nisu ni obavijestili Tremula koji je u to vrijeme bio koordinator TU Kopra.

Nova koordinatorica Talijanske Unije iz Kopra Astrid Del Ben

Tome se usprotivio vijećnik Marco Orlando iz Kopra, dok Maia Nerina Bertoch iz Ankarana i Liana Vincoletto iz Bertoka nisu ni konzultirane. Naknadno su se četiri člana Upravnog odbora Zajednice Talijana iz Pirana (Daniela Paliaga Janković, Manuela Rojec, Andrej Rojec i Christian Poletti) ogradila "od onoga što je Vijeće odlučilo na posebnoj sjednici bez poštivanja statuta TU i suprotno ishodu glasovanja Skupštine Talijanske unije koja se sastala u Brtonigli 20. studenoga 2023. Distanciramo se od „urotnika", distanciramo se od ovakvog neprihvatljivog načina djelovanja", napisali su.

Predsjednik Izvršnog vijeća TU Marin Corva o tome nije znao ništa. Bio je upoznat s činjenicom da su nakon glasovanja u Brtonigli pojedini vijećnici s područja slovenske Istre bili nezadovoljni, no pojasnio je kako apsolutno nije bio informiran da će oni izabrati takav put.

Tremul pristupio primopredaji novoj koordinatorici Astrid Del Ben. Corva: "Talijanska unija iznijeti će prijedlog izmjena internih akata"

Unutar Talijanske zajednice neki su potez od 9. siječnja okarakterizirali kao „golpe", odnosno "puč", udar na postojeće uređenje. Tremul, premda se ne slaže s učinjenim, ipak je odradio primopredaju s Astrid Del Ben nakon što je ona upisana u Registar udruga Slovenije (AJPES) kao koordinatorica Udruge pripadnika talijanske nacionalne zajednice Unione Italiana upravo umjesto Tremula.

U odgovoru na naš upit, predsjednik Izvršnog vijeća Talijanske Unije Marin Corva je najavio da će Izvršno vijeće "iznijeti prijedlog izmjena internih akata kojima će se sagledati cjelokupno stanje, a ne samo pojedini članak. Analiza će se provesti u suradnji sa stručnjacima iz sektora i u koordinaciji s tijelom koje je statutarno i logično nadležno, Odborom za Statut i Poslovnik. Prijedlog će uzeti u obzir temeljna načela Talijanske nacionalne zajednice, a to su jedinstvo i nedjeljivost, ali i načelo uniformnosti, kako bi se svim sunarodnjacima, bez obzira na njihovo prebivalište, zajamčile iste mogućnosti".

Iskrena želja za dobrim promjenama ili napad ad personam?

Dojam koji se stječe iz cijele ove afere može samo rastužiti one kojima je iskreno stalo do jedinstva talijanske zajednica u dvjema državama. Ako se kod nekih stavova naslućuje istinska želja za usklađivanjem i sređivanjem dokumenata dviju Unija, s druge strane ima i prozirnih tragova napada ad personam, kojima je cilj udaljavanje Maurizija Tremula iz vodećih funkcija u uniji.


Nastavite čitati

Istra
 

Turistička sezona? Radost za neke, tuga za podstanare

Vijesti o pulskom festivalu, reportaža o redu na 40 stupnjeva i priča, mit o otoku Cissi (istarskoj Atlantidi), požar u Bala i priča o Europsko-kulturnom-sportskom centru koji romska zajednica gradi u u mjestašcu Želiski pored Barbana obilježile su ovu subotu * Sutra pišemo o problemima podstanarstva u turističkoj Puli i simpatičnoj inicijativi istarskog vrtlara kojoj je cilj ukazati na važnost samoniklog bilja

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našim uvjetima korištenja.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.