Komunal

ONI MOGU BITI BRŽI OD GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE

BLAGODAR ŠPANJA: Komunalni redari imaju sve ovlasti i alate za sprječavanje bespravne gradnje!

Ovlasti komunalnih redara u borbi s bespravnom gradnjom daleko su veće od onoga što mnogi znaju. Koje su njihove mogućnosti i alati objasnio nam je u intervjuu voditelj komunalnog redarstva Grada Vodice Blagodar Španja. Od 2011. u Vodicama nema bespravne gradnje jer komunalni redari svaki pokušaj zaustavljaju u začetku. Objavljen je i priručnik koji na konkretnim primjerima objašnjava kako postupati. Što se čeka u Istri gdje je stanje s bespravnom gradnjom i parcelacijom poljoprivrednog zemljišta najgore u Hrvatskoj?


 
8 min
Ivan Dobran
Blagodar Španja. Foto: Ivan Dobran

Ovlasti komunalnih redara u borbi s bespravnom gradnjom daleko su veće od onoga što mnogi znaju. Koje su njihove mogućnosti i alati objasnio nam je u intervjuu voditelj komunalnog redarstva Grada Vodice Blagodar Španja. Od 2011. u Vodicama nema bespravne gradnje jer komunalni redari svaki pokušaj zaustavljaju u začetku. Objavljen je i priručnik koji na konkretnim primjerima objašnjava kako postupati. Što se čeka u Istri gdje je stanje s bespravnom gradnjom i parcelacijom poljoprivrednog zemljišta najgore u Hrvatskoj?

Ovlasti komunalnih redara u borbi s bespravnom gradnjom daleko su veće od onoga što mnogi znaju. Koje su njihove mogućnosti i alati objasnio nam je u intervjuu voditelj komunalnog redarstva Grada Vodice Blagodar Španja. Od 2011. u Vodicama nema bespravne gradnje jer komunalni redari svaki pokušaj zaustavljaju u začetku. Objavljen je i priručnik koji na konkretnim primjerima objašnjava kako postupati. Što se čeka u Istri gdje je stanje s bespravnom gradnjom i parcelacijom poljoprivrednog zemljišta najgore u Hrvatskoj?

Svojevrsna ste super zvijezda u svijetu komunalnog redarstva. Obučavate komunalne redare diljem Hrvatske, koautor ste prvog priručnika za komunalne redare u Hrvatskoj, a u Vodicama, gdje ste na čelu odjela komunalnog redarstva, od 2011. nema bespravne gradnje. Kako vidite situaciju s bespravnom gradnjom u Istri?

Situacija u Istri najgora je u cijeloj Hrvatskoj. I to daleko najgora. Dugo ispod Istre na toj ljestvici nema nikoga, pa tek onda možda Pelješac ili neki otoci. A unutar same Istre stanje je najgore ovdje na jugu: Pula, Medulin, Vodnjan, Fažana…

Istina. Gradovi i općine su praktički okruženi takozvanim favelama. Koje su mogućnosti komunalnih redara u rješavanju tih problema?

U nadležnost komunalnog redarstva spada sve ono što nije gradnja. Dakle ono za što ne treba akt o građenju ni građevinska dozvola. Kada je 1.1.2014. stupio na snagu Zakon o građevinskoj inspekciji u njemu je postojalo nešto što se zvalo Zahvat u prostoru koji nije građenje. To je podrazumijevalo sve ono što je montažno, mobilno, a na što se danas mnogi bespravni graditelji izvlače . Postojanje pojma "Zahvata u prostoru koji nije građenje" unutar Zakona davao je ogromne ovlasti komunalnim redarima. Diljem Hrvatske, posebno na obali, uklonilo se na stotine takvih nelegalnih objekata: od otoka, dole do Zadra pa sve Dubrovnika. Problem je što je taj zakon bio na snazi samo godinu dana.

Što se dogodilo?

Tadašnja vlast je to izbacila iz Zakona (ministar Predrag Štromar, op.n.). Nisu imali nikakvo pametno objašnjenje. Tvrdili su da je to gradnja i mora ići pod nadzor građevinske inspekcije, a ne komunalnog redarstva. Vjerojatno su vidjeli da je komunalno redarstvo pre učinkovito, a tu su se možda našli neki drugi interesi.

Ono što nikako nije jasno je da, kada smo 2011. legalizirali bespravne građevine, u njih nisu spadale montažne i mobilne kućice. A sada su odjednom opet građevine i ne spadaju pod nadležnost komunalnih redara. Imam osjećaj da su time htjeli uškopiti komunalno redarstvo koje je radilo dobar posao. Komunalni redari su jako učinkoviti u odnosu na građevinsku inspekciju, stalno su na terenu, znaju gdje se što gradi, vide promjene u prostoru i ima ih više nego građevinskih inspektora.

Bespravna gradnja u Fažani

U Istri imamo veliki problem i s parcelacijom poljoprivrednog zemljišta. Što komunalno redarstvo može tu učiniti?

Mnogo toga. Sve ovisi o prostornim planovima pojedine općine ili grada. Općinska i gradska vijeća mogu donijeti akte i odluke temeljem kojih se primjerice može zabraniti postavljanje kamp kućica izvan kampova. To kaže i Zakon o ugostiteljstvu.

Apsurdno je da se poljoprivredno zemljište smije parcelirati na manje čestice a građevinsko ne. Koja je tu razlika? Nekad se moglo i građevinsko pa je to zabranjeno ukoliko nema akta o građenju. Kod nas u Vodicama to ne dozvoljavamo. Lokalna samouprava laže ako tvrdi da nema utjecaja na to na svom teritoriju.

Što se montažnih kućica tiče one se mogu graditi samo kao pomoćni objekti i to u blizini glavne zgrade. One nisu za stanovanje i za njih ne treba građevinska dozvola već samo glavni projekt. To je u suštini nekakva alatnica, garaža.

Izliveni temelj - posao za građevinsku inspekciju

Što biste vi napravili da ste na čelu komunalnog redarstva Fažane, Medulina ili Vodnjana ili dugog mjesta gdje trenutno divlja parcelacija poljoprivrednog zemljišta?

Spriječili bismo to u startu, prije građenja. Prije početka gradnje mi možemo, temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu i agrotehničkih mjera koje donose gradovi i općine, reći npr. da se odnosi humusni pokrov, što je protuzakonito. Možemo ukloniti ostavljeni građevinski materijal, možemo uočiti strojeve za gradnju i na osnovu toga postupati.

Nažalost, ako zakasnite i vlasnik izlije betonski temelj onda ostaje samo da to prijavite građevinskoj inspekciji. Ali i tu ima lijeka. Imali smo sada primjer u Vodicama gdje je čovjek na poljoprivrednom zemljištu izgradio dva bazena i dva temelja. Mi smo to zabilježili, poslikali i bombardirali time građevinsku inspekciju, prijetili da ćemo ići u medije. Rezultat je da je sve to uklonjeno.

Struja na poljoprivrednom zemljištu - posao za komunalno redarstvo

U blizini imamo primjer gdje je poljoprivredno zemljište isparcelirano, postoje ormarići za vodu i struju, provučeni su kablovi do parcela, ali još nema nikakvih temelja. Može li komunalno redarstvo sada intervenirati?

Može. Može ukloniti sve što postoji do same gradnje. Čim se počne odnositi humusni dio za izlijevanje temelja, čim se donese građevinski materijal, čim se iskolči teren komunalno redarstvo može intervenirati. Može napraviti zapisnik i donijeti Rješenje o prestanku tih radova i dovođenja u prvobitno stanje.

Imamo i situaciju gdje se čestice od 500-tinjak kvadrata na poljoprivrednom zemljištu ograđuju niskim betonskim obrubom u koji je učvršćena žičana ograda.

To sve komunalno redarstvo, ako smatra da bi se tu mogla u budućnosti dogoditi gradnja, može ukloniti jednim rješenjem. Mi pratimo svaki pokušaj početka gradnje, stroj, građevinski materijal, i sve uklanjamo. U Vodicama nema niti jedne bespravne gradnje od 2011. Mi smo sve objekte na poljoprivrednom zemljištu snimili dronom, tada su bili oni prvi dronovi još, i sve poslali građevinskoj inspekciji koja je potom svima podijelila Zabrane o gradnji i Rješenja o rušenju. To je bilo oko stotinjak rješenja o rušenju u roku od tri dana. Toliko je jednostavno.

Betonski obrub poljoprivrednog zemljišta - posao za komunalno redarstvo

Kako prisiliti vlasnika da to stvarno učini? Kazne su izgleda nedjelotvorne jer je profit višestruko veći.

To se najbolje može postići upravnom kaznom koja može biti za fizičke osobe do 200.000 kuna, a za pravne osobe do 1.000.000 kuna.

Imamo primjer vlasnika koji je odnio humusni sloj i dovezao bagere za početak gradnje. Računao je da će platiti najviše 10.000 kuna temeljem Zakona o prekršajima. Mi smo tu išli upravnom kaznom. Prva je bila 40.000 kuna, druga je bila 80.000 kuna. Znači platio je 120.000 kuna plus 17.000 kuna za sanaciju. I on je to sanirao. Upravne kazne su kumulativne. Dakle ako je netko uporan u nastojanju da bespravno gradi, bez obzira što je najviša kazna za fizičke osobe 200.000 kuna, kazna po kazna, a svaka iduća je veća, može lako preći i pola milijuna kuna. Pravna osoba i po nekoliko milijuna.

Koja je razlika upravne kazne i drugih oblika sankcioniranja?

Upravne kazne su mnogo efikasnije od OPN-ove (Obavezni prekršajni nalozi). Prvo, OPN-ovi nisu efikasni jer vi možete izdati samo jedan nalog za jedan prekršaj. Drugo, kada se stranka žali na takav OPN postupak se prekida i ide na nadležni sud i stvar se odgađa.

Kod upravne kazne vi imate kaznu pod vašim nadzorom a zakon kaže da žalba na rješenje ne odgađa izvršenje rješenja. To znači kad vi izdate kaznu od 50.000 kuna on se može žaliti ali vi idete na ovrhu. Sjednete mu na račun. Pa neka se on žali. Jer žalba ne odgađa izvršenje. I svakim otporom ide veća kazna. 

Građevinski materijal na poljoprivrednom zemljištu je temelj za postupanje komunalnog redara

Zašto komunalni redari u Istri to ne rade?

Gdje god su na čelo komunalnih odjela došli kvalitetni i motivirani ljudi stvar se riješila. Kada sam ja došao na takvu poziciju doveo sam nove ljude. Doškolovali smo ih, dali smo im mobitele, aute, motore, bicikle, 50 posto veću plaću i obučili ih da rade svoj posao.

To je problem i u Puli. Komunalno redarstvo treba ustrojiti i dovesti na višu razinu. To znači biti hiperaktivan, biti na terenu po cijele dane - i to je to. Komunalno redarstvo ima veće ovlasti od policije kod kažnjavanja. Kazne su ogromne, zakonski okviri su fenomenalni. Zakon o općem upravnom postupku je lex generalis zakon, a onda postoje lex specialis-i poput Zakona o građevinskoj inspekciji, Zakona o buci, o otpadu itd. Voditelj komunalnog redarstva mora to sve pratiti.

Jesu li o tome kvalitetno informirani komunalni redari u Istri? I vaš aktualni posjet Puli ima za cilj obuku komunalnih redara.

S vašom Puljankom, Koviljkom Aškić, prije godinu dana smo napravili Priručnik za komunalne redare kojeg sam ja uređivao uz kolege. To je prvi takav priručnik u Hrvatskoj. U njemu kroz konkretne primjere iz života sa zakonskim normama i fotografijama. Tu su navedeni svi zakoni kojima se treba voditi, pa čak i kako postupati s „teškim“ strankama, kako čovjeka smiriti i s njim razgovarati. S tim priručnikom komunalni redar može sam napraviti Rješenje. Nama ni jedna situacija koja se njime ne može riješiti. Ima jedan primjerak u Gradu Puli.  

Priručnik KOMUNALNI REDAR

KOMUNALNI REDAR - Priručnik je dostupan na ovom linku.

Moraju li komunalni redari za to biti visoko obrazovani?

Naravno. Upravni postupak, koji može doći i do Visokog upravnog suda, ne može voditi netko tko nema višu stručnu spremu. Kod nas smo omogućili četvorici redara stjecanje više stručne spreme. Studij je trajao pet semestara. Digli smo im plaću za 40 posto. Dakle veća motivacija. To su složena pitanja gdje treba zakone poznavati i biti ih u stanju i tumačiti.  Inače naši zakoni su svi dobri, među najboljima u Europi, samo što se ne primjenjuju.

Začetak bespravne gradnje - Fažana

Što bi po vama dodatno trebalo poduzeti za rješavanje bespravne gradnje u Istri?

Idealno rješenje bi bilo rasteretiti građevinsku inspekciju, a komunalno redarstvo proglasiti komunalnom inspekcijom (odnosno građevinskom inspekcijom prvog stupnja). Neka budu komunalni redari višeg i nižeg stupnja, srednja stručna sprema i viša. A sadašnja građevinska inspekcija neka bude drugostupanjsko tijelo. I problem riješen.

Problem je u tome što nema dovoljno građevinskih inspektora da bi sve to pokrili. Jedan, dva ili tri inspektora po županiji ne može ni obići stotine bespravnih gradnji koje se svakog trenutka događaju. A komunalnih redara ima dovoljno i dobro poznaju svoj prostor. I to treba pod hitno napraviti jer mi ne znamo kada će biti de facto zabranjena parcelacija, a od iduće godine stranci će moći kupovati zemlju kod nas i postoji opasnost da parcelacije bude daleko više.


Nastavite čitati

Istra
 

U Poreču djeci na raspolaganju veliki izbor ljetnih kampova - mogu birati između sporta, plesa, zabavnih i edukativnih aktivnosti

Glavni motiv kod organizacije ljetnih kampova i programa je djeci i mladima pružiti vrijeme ispunjeno druženjem, kreativnim i sportskim aktivnostima, timskim radom, edukacijama i prijateljstvom. Svakog ljeta kroz brojne ljetne kampove i programe u Poreču prođe više od tisuću djece, navode iz Grada Poreča * Sve informacije o sportskim kampovima svi zainteresirani mogu dobiti kod Sportske zajednice Grada Poreča ili direktno od klubova

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našim uvjetima korištenja.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.